Sisältö
Index
Pikauutiset
Pääkirjoitus
Politiikka
Talous
Ulkomaat
Kotimaa
Kolumnit
Ajassa
Ajanviete
Päivän sää
TV-ohjelmat
Arkisto
-------------

Viikon äänestys


Haku Verkkouutisista:


Pääkirjoitus


Päätoimittaja Ilkka Ahtokivi

25.2.2000


Kohtuutta opintuen takaisinperintään


Tuskin on kohu laimennut Kelan liikaa maksamien eläkkeiden takaisinperinnän osalta, kun jo keskustellaan liikaa maksettujen opintotukien takaisinperinnästä. Tällä kertaa Kela on karhuamassa takaisin noin 22 000 opintotukiasiakkaalle syystä tai toisesta maksettuja opintotukia.

Perintää ei tee kohtuuttomaksi se, että liikaa maksetut tuet peritään takaisin, vaan se, että niihin liittyy mittavia ja kohtuuttomia viivästymisseuraamuksia.

Niinpä esimerkiksi opiskelija, joka on saanut liikaa yhden kuukauden opintotuen eli 1540 markkaa, voi joutua palauttamaan Kelalle takaisin 5500 markkaa, jos hän on ansainnut vuoden aikana 8 500 markkaa yli sallitun tulorajan.

Opintotukiasioista vastaava kulttuuriministeri Suvi Lindén on aivan oikeassa ajaessaan lainmuutosta, jolla opiskelijoilta vastaisuudessaan voitaisiin periä takaisin vain liikaa maksettu tuen määrä. Nyt takaisinperinnässä oleviin opintotukiin lainmuutos ei kuitenkaan ehdi vaikuttaa.

Niiden suhteen on Kelalla kuitenkin mahdollisuus noudattaa kohtuutta siinäkin tapauksessa, että oikeuskansleri ylipäätänsä katsoo koko takaisinperinnän mahdolliseksi.

Kohtuullistamista käytettiin viime syksynä Kelan periessä takaisin liikaa maksamiaan etuuksia eläkeläisiltä. Sama kohtuus täytyy ulottaa koskemaan myös opiskelijoita.

TIMO KERVINEN


Kaivattu toimikunta


Oikeusministeriö on asettanut toimikunnan pohtimaan rikosten uhrien asemaa.

Toimikunnan on laadittava ensi vuoden huhtikuun loppuun mennessä mahdollisimman kokonaisvaltainen ehdotus, miten uhriksi joutumista pystyttäisiin nykyistä paremmin estämään ja miten uhrin asemaa voitaisiin parantaa.

Toimikunnan tehtävänä on myös pohtia, miten rikoksen aiheuttamat vahingot voitaisiin minimoida.

Perinteisessä kriminaalipolitiikassa huomio on kiinnittynyt rikoksen tekijään. Kun rikoksia ei voida kuitenkaan käytännössä kokonaan estää, on aivan oikein, että keskitytään välillä vähän huolehtimaan myös niiden uhreista.

Rikoksen uhrin aseman parantamisesta on meillä puhuttu ainakin viimeiset kymmenen vuotta. Esimerkiksi useampikin Kokoomuksen puoluekokous on kiinnittänyt tähän huomiota. On tärkeää, että asiassa on viimein päästy liikkeelle.

TIMO KERVINEN


Sivun alkuun