Sisältö
Index
Pikauutiset
Pääkirjoitus
Politiikka
Talous
Ulkomaat
Kotimaa
Kolumnit
Ajassa
Ajanviete
Päivän sää
TV-ohjelmat
Arkisto
-------------

Viikon
äänestys


Haku Verkkouutisista:
Kotimaa


Joka neljäs liikennekuolema johtuu alkoholista

Huumausaineiden kokeilu, käyttö ja haitat ovat lisääntyneet 1990-luvulla koko maassa. Samoin alkoholin kulutus on lievässä kasvussa. Huumausaineiden ja alkoholin käytöstä aiheutuu kasvavaa haittaa myös liikenteessä.

Kliinisen päihdetutkimuksen merkitys korostuu uuden lainsäädännön myötä

Viime vuoden lopulla uudistuneet liikennerikossäännökset edellyttävät muutoksia myös lääkärien tekemiin kliinisiin päihdetutkimuksiin. Lääkärin tulee tehdä kliininen päihdetutkimus aina kun poliisi pyytää sitä epäillyn huumaantuneena ajamisen perusteella.

Riippuvuuksiin apua Internetin välityksellä

Lähes 5 000 suomalaista hakee kuukausittain tietoa A-klinikkasäätiön ylläpitämiltä kotisivuilta.

Huumerikoksista pitkiä vankilatuomioita

Poliisin tietoon tullut huumausainerikollisuus on lisääntynyt voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Varsinkin ns. kovat huumeet, heroiini ja amfetamiini ovat yleistyneet huomattavasti.

Sakkovilppi ei enää onnistu

Suomalaisten autoilijoiden tulot ovat "nousseet" reippaasti viime lokakuun alun jälkeen, kun poliisi alkoi tarkistaa ylinopeutta ajaneen vuositulot jo paikan päällä tietokannasta.

Pienten henkilöautojen turvallisuus kehittynyt melkoisesti

Pienten henkilöautojen turvallisuus on uusimpien törmäystestitulosten mukaan kehittynyt huomattavasti. Testit ovat osoittaneet, että myös pienten autojen rakenteet voidaan suunnitella matkustajille turvallisiksi.

Matkailun kasvu jatkui viime vuonna

Matkailu kasvu jatkui vuonna 1999. Sekä kotimaan että ulkomailta Suomeen suuntautuva matkailu majoitusliikkeiden yöpymisvuorokausilla mitattuna kasvoivat kumpikin 2,2, prosenttia ilmenee Tilastokeskuksen majoitustilastoista.

Kohonneen verenpaineen hoito ontuu Suomessa

Kohonneen verenpaineen hoito on Suomessa varsin huonolla tolalla, sillä vain noin 10-30 prosenttia lääkehoidetuista verenpainepotilaista on saavuttanut arvoissaan tavoitetason.

Uusi ympäristönsuojelulaki ei muuta kuntien toimintaa

Maaliskuussa voimaantuleva uusi ympäristönsuojelulaki ei aiheuta muutoksia kuntien toimintaan, toteaa Kuntaliiton ympäristöasiantuntija Vesa Valpasvuo.

Jätekeräyksen tapaturmariski pienemmäksi suosituksilla?

Tapaturmainen kuolemanriski yhdyskuntajätteiden keräyksessä on 10-15 kertaa suurempi kuin työelämässä keskimäärin, käy ilmi tuoreesta tutkimuksesta. Alan työturvallisuutta pyritään nyt parantamaan laajalla suosituskoosteella.

Opintolainojen anteeksiannolla koulutettua väkeä syrjäseudulle

Pohjoisen maakunnilta on valmistumassa esitys muuttoliikkeen tasapainottamiseksi. Osana suunniteltua toimenpidepakettia on valtion takaamien opintolainojen takaisinmaksun helpottaminen. Nyt hankkeelle haetaan tukea myös ylioppilaskuntien hallituksilta.

Ylä-Lapin kunnat elävät rajanaapureista

Olisikohan Utsjokea lainkaan ilman Norjaa, kunnanjohtaja Seppo Sarlund vastaa, kun häneltä udellaan rajanaapuruuden merkitystä.

Jäte virtaa rajan yli

Jätehuolto on nousemassa Ylä-Lapin kuntien rajayhteistyön malliesimerkiksi. Utsjoen talousjätteet on jo jonkin aikaa kärrätty Norjan Tanaan.

Sivun alkuun