Saksan hallitus uskoo julkisen vajeen mahtuvan EMU-raameihinSaksan hallitus uskoo saavansa riittävän suuret verotulot, jotta maan julkisen talouden vaje pysyy Euroopan talous- ja rahaliitto EMU:n sallimissa rajoissa.


Saksan valtiosihteeri Jürgen Stark torjui maanantaina Bundesbankin viimeaikaiset ennusteet odotettua suuremmasta verokertymän laskusta ja vakuutti Saksan pystyvän rajoittamaan julkisen talouden vajeensa Maastrichtin sopimuksen edellyttämään kolmeen prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Starkin mukaan koko vuoden ennustetta ei pidä tehdä yksinomaan alkuvuoden heikkojen näkymien perusteella. Stark korosti Saksan virallisen vajetavoitteen olevan edelleen tasan kolme prosenttia. Hän kuitenkin lisäsi, että tiukasti taloudellisessa mielessä on yhdentekevää, onko vaje 2,9 prosenttia vai 3,1 prosenttia.

- Budjetin kestävyys pitkällä aikavälillä on oleellisempaa kuin keskustelu prosentin kymmenyksistä, Stark laukoi puhuessaan taloustoimittajille.

Mm. OECD on ennustanut Saksan julkistalouden rahoitusalijäämän ylittävän tänä vuonna kolme prosenttia. Saksan valtiovarainministeriön on määrä julkaista uusimmat alijäämälukunsa syyskuussa.

Ongelmia myös velan kanssa

OECD ei kuitenkaan pitänyt viime viikolla kovin tärkeänä sitä, että Saksan julkisen talouden rahoitusvaje näyttäisi tänä vuonna jäävän 3,2 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Maastrichtin sopimuksessa määrätty lähentymiskriteeri on kolme prosenttia, mutta OECD:n mukaan Saksa voi katsoa käytännössä saavuttaneensa tavoitteen. Viime vuonna Saksan julkistalouden alijäämä oli 3,8 prosenttia.

Saksalla on ongelmia myös valtion velan kanssa. OECD arvioi, että maalla on ensi vuonna velkaa kaikkiaan 62 prosenttia bruttokansantuotteesta. Maastrichtin sopimuksessa velkakatoksi asetetaan 60 prosenttia.

STT-IA
29.8.1997


TALOUS -SIVULLE