PääkirjoitusPolitiikkaKotimaaUlkomaatTalousTiedeKolumnitAjassaSisältö
Haku Verkkouutisista
RSS
Tiede 

Koulutuspainotukset vaihtelevat alueittain

PP, 10.1.2005


Koulutuspalvelujen painotukset vaihtelevat alueelta toiselle, todetaan tuoreessa väitöstutkimuksessa. Esimerkiksi Pohjois-Suomessa asuvat odottavat kunnalta enemmän rahallista panostusta muun muassa erityiskoulujen ylläpitoon kuin Etelä-Suomessa.

- Eri puolella maata koulutuspalvelujen painotukset vaihtelevat, sanoo keskiviikkona Jyväskylän yliopistossa väittelevä Veikko Vilmi.

- Esimerkiksi Pohjois-Suomessa asuvat odottavat kunnalta enemmän rahallista panostusta koulutuspalveluihin, muun muassa erityiskoulujen ylläpitoon, kuin Etelä-Suomessa. Toisen asteen koulutuksen ja koulun tukipalvelujen järjestäminen nähdään myös kunnan velvollisuutena.

Vilmi havaitsi lisäksi, että maamme eri alueiden välillä esiintyy eroja työnsaantia edistävän koulutuksen eli ammatillisen aikuiskoulutuksen kohdalla.

Kunnallisella tasolla Vilmi esittää tutkimuksessaan myös yksittäisen kunnan koulutuspolitiikkaan liittyviä tuloksia, sillä koulutuspalvelujen järjestäminen on suurelta osalta lainsäädännön velvoittamana kunnan vastuulla.

Esimerkkikuntana on Kuopio, jossa Vilmi kuvasi tavoitteellisen koulunpidon ominaisuuksia. Vilmi tutki asukkaiden tyytyväisyyttä opetukseen ja huoltoon, koulun sijaintiin ja etäisyyteen kotoa, koulun resursseihin, koulun ja opetusryhmien kokoon, perinteiseen turvalliseen koulutyöhön ja koululaisten iltapäivähoitoon.

- Koulu- ja nuorisoasioihin olivat eniten tyytyväisiä kaupungin keskustassa ja pohjoisilla alueilla asuvat, kun taas eteläisten lähiöiden asukkaat olivat vähiten tyytyväisiä, Vilmi havaitsi.

Copyright Verkkouutiset - ISSN 1458-4441Suomen Kansallisverkko OyMediakorttiPalautelomake