PääkirjoitusPolitiikkaKotimaaUlkomaatTalousTiedeKolumnitAjassaSisältö
Haku Verkkouutisista
RSS
Politiikka 

Satu Hassi puolustaa maakaasua

IA, 21.2.2001


Uusiutuviin energiamuotoihin, energiansäästöön ja maakaasuun perustuva vaihtoehto on realistinen ja pitkällä aikavälillä paras, painottaa ympäristöministeri, Vihreän liiton puheenjohtaja Satu Hassi.

Kansallisen ilmastostrategian skenaario, joka perustuu maakaasun käytön lisäämiseen, on Hassin mukaan suhteellisen pessimististenkin oletusten mukaan täysin realistinen vaihtoehto.

Hassi kuuluu ministerityöryhmään, joka käsittelee valtioneuvoston käsittelyyn tulevaa kansallista, vuoteen 2010 ulottuvaa ilmasto-ohjelmaa, joka sisältää vaihtoehtoisia tapoja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Se kattaa myös vaihtoehtojen vaikutukset kansantalouteen ja ympäristöön.

Kansallisen ilmasto-ohjelman käsittely kauppa- ja teollisuusministeri Sinikka Mönkäreen (sd.) johtamassa ministeriryhmässä on loppusuoralla.

Kansantaloudellisten kustannusten ero maakaasun ja ydinvoiman lisäämisen välillä on seuraavan kymmenen vuoden aikana pieni, Hassi perustelee maakaasuvaihtoehtoaan.
- Ilmastostrategian kumpikin vaihtoehto perustuu talouden kasvuun ja riippumatta valittavasta vaihtoehdosta kotitaloudet vaurastuvat verrattuna nykytilanteeseen.

- Ero bruttokansantuotteesta on vuonna 2010 noin 0,1-0,3 prosenttia, mikä on pienempi kuin bruttokansantuote-ennusteiden yleinen epävarmuus eikä tältä pohjalta voida täten täysin osoittaa, kumpi vaihtoehto kymmenen vuoden päästä on todella kalliimpi tai edullisempi.

- Tämä ero suurimmillaankin tarkoittaa, että olisimme 5. helmikuuta 2010 yhtä rikkaita kuin muutoin olisimme vuoden 2010 alussa, Hassi laskee.


Harhaanjohtavaa uutisointia

Ilmastostrategian toteuttamisen merkitys nimenomaan kotitalouksille on Hassin mielestä julkisuudessa usein esitetty harhaanjohtavasti.

- Ilmastostrategian luonnoksessa todetaan, että "maakaasuun perustuvassa sähkönhankintaratkaisussa kotitalouksien kulutusmahdollisuudet ovat noin miljardi markkaa vuodessa reaalisesti pienemmät kuin ydinvoiman lisärakentamiseen perustuvassa vaihtoehdossa".

- Tämä tarkoittaa noin 500 markan vuosikustannuksia kotitaloutta kohti vuonna 2010 eli noin 40 mk kuukaudessa, sanoo Hassi.


Maakaasu ydinvoimaa kannattavampi vaihtoehto

Maakaasuun ja uusiutuviin energialähteisiin perustuva vaihtoehto on EU:n piirissä todettu varteenotettavaksi ilmastopoliittiseksi vaihtoehdoksi, eikä vähittäistä luopumista ydinvoimasta koeta päästöjen vähentämisen kannalta epärealistisena, Hassi sanoo.

Ilmastostrategian laskelmat näyttävät Hassin mukaan, että maakaasuun perustuva vaihtoehto saavuttaa sekä ennen vuotta 2010 että sen jälkeen alemman päästötason kuin ydinvoimavaihtoehto.

- Tällä on merkitystä, sillä ensi vuosikymmenellä on välttämätöntä asettaa kansainvälisesti entisestään kiristyviä kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteita. Pitkällä aikavälillä maakaasun lisääminen ydinvoiman sijaan näyttäisi siis olevan kansantaloudellisesti kannattavampaa, hän uskoo.

Ydinvoiman lisärakentaminen lisäisi Hassin mukaan Suomen energiankulutusta maakaasuvaihtoehtoa enemmän ja hidastaisi kestävään energiatalouteen siirtymistä eikä vastaisi siten näiltä osin kovinkaan hyvin valtioneuvoston energiansäästötavoitteita.

Copyright Verkkouutiset - ISSN 1458-4441Suomen Kansallisverkko OyMediakorttiPalautelomake