PääkirjoitusPolitiikkaKotimaaUlkomaatTalousTiedeKolumnitAjassaSisältö
Nettistudio
Haku Verkkouutisista
RSS
Kotimaa 

Järvien leväseuranta jatkuu ennallaan

IA, 18.3.2009


Haitallisten leväkukintojen seuranta sisävesillä ja merialueilla jatkuu ennallaan. Ympäristöministeriö selvittää kuluvan vuoden aikana, miten seurantaa voidaan uudistaa niin, että se palvelee paremmin kansalaisten tarpeita.

Haitallisten leväkukintojen seuranta perustuu silmämääräisiin havaintoihin, minkä perusteella on vaikea arvioida luotettavasti muun muassa levien esiintymistä, määrää tai haitallisuutta.

Sisävesien haitallisten leväkukintojen seuranta on jatkunut nykymuodossa 11 vuotta. Se on tarjonnut viikoittain alueellista ja valtakunnallista tietoa levätilanteesta ja edistänyt osaltaan vesiensuojelua. Havaintopaikkoja oli viime kesänä noin 270. Havaintojen tekemiseen ovat osallistuneet kuntien ympäristö- ja terveysviranomaiset, alueelliset ympäristökeskukset ja myös kansalaiset.

Haitallisten leväkukintojen seuranta on osa ympäristöhallinnon laajempaa leväseurantaa. Uuden ympäristön seurantaohjelman myötä säännölliseen näytteenottoon ja mittaukseen perustuvaa leväseurantaa lisätään, koska lainsäädäntö velvoittaa seuraamaan vesien tilaa entistä monipuolisemmin.

Uusi ympäristön seurantaohjelma

Sisävesien leväseurannat kuuluvat laajaan valtion ympäristöhallinnon seurantaohjelmaan. Ympäristöministeriö on päättänyt uudesta seurantaohjelmasta vuosille 2009-2012.

Suurin muutos aiempaan verrattuna on, että valtakunnallinen ja 13 alueellista seurantaohjelmaa on yhdistetty ympäristöhallinnon yhteiseksi seurantaohjelmaksi. Samalla osa noin 50 valtakunnallisesta seurantahankkeesta on yhdistetty ja koottu isommiksi hankkeiksi.

Muutokset ovat mahdollistaneet muun muassa erityyppisten järvien seurannan ja tarkemman seurannan niissä vesistöissä, joissa on merkkejä muutoksista.

Seurantaohjelmaa kehittämällä on saatu uudet EU:n edellyttämät seurantavelvoitteet mukaan ohjelmaan. Samalla on toteutettu valtion ja ympäristöhallinnon tuottavuusohjelmissa seurannalle osoitetut henkilöresurssien säästötavoitteet.

Copyright Verkkouutiset - ISSN 1458-4441Suomen Kansallisverkko OyToimitusPalautelomake