PääkirjoitusPolitiikkaKotimaaUlkomaatTalousTiedeKolumnitAjassaSisältö
Nettistudio
Haku Verkkouutisista
RSS
Kotimaa 

Suomen ja komission sitkeä autoveroriita ratkeaa torstaina

RS, 18.3.2009


Suomen valtion ja EU:n komission sitkeä riita autoverosta maksettavan arvonlisäveron eli elvin kohtalosta ratkeaa vihdoin torstaina, kun Euroopan Yhteisöjen tuomioistuin antaa asiassa ratkaisunsa. Komission voitto tietäisi kymmenien miljoonien eurojen veronpalautuksia autonostajille.

Suomi on jo tavallaan alistunut tappioonsa, sillä elviksi eli ei-arvonlisäveroksi nimitetyn veron kantaminen autoverosta on jo lopetettu. Autoverosta maksettavaa arvonlisäveroa ryhdyttiin kusumaan ei-arvonlisäveroksi sen jälkeen, kun komissio kiinnostui Suomen erikoisesta käytännöstä.

Nimikikkailusta ei kuitenkaan ollut apua, koska elviin sovellettiin samaa sääntöä kuin alviinkin eli arvonlisäverovelliset yritykset saivat vähentää sen verotuksessaan. Kun Suomen verottaja ei muuttanut käytäntöään, komissio ryhtyi ajamaan sitä nurin kanteella EY:n tuomioistuimessa.

Kesken oikeusprosessin eduskunta päätti hallituksen esityksestä lopettaa arvonlisäveron kantamisen autoverosta. Samalla autoveroa korotettiin vastaavalla veromäärällä valtion autosta saamien verotulojen turvaamiseksi. Näin yritykset menettivät oikeutensa vähentää verosta maksamansa arvonlisävero verotuksessaan.

Jopa 90 miljoonan veronpalautukset

Merkityksetön EY:n tuomioistuimen ratkaisu ei kuitenkaan ole: jos komission voittaa nostamansa kanteen - kuten hallituskin näyttää ennakoivan -, valtio voi joutua maksamaan enimmillään jopa 90 miljoonan euron palautukset autonostajille väärin perustein maksuun pannusta verosta.

Komissio katsoo kanteessaan, että autoverosta kannettava arvonlisävero on syrjinyt EU:n alueelta Suomeen tuotavia käytettyjä autoja ja on siten yhteisön oikeuden vastainen. Lisäksi komissio katsoo, että arvonlisäverovelvollisilla toimijoilla eli yrityksillä ollut oikeus vähentää tämä vero on ollut arvonlisäverodirektiivin vastainen.

Komission kanne koski myös vuonna 2005 ja 2006 voimassa olleita alle kuuden kuukauden ikäisten autojen arvon määritystä koskevia säännöksiä.

Suomen hallitukset ovat kiistäneet komission väitteet. Hallitusten mukaan yhteisöjen tuomioistuin on ratkaissut autoverosta maksettavan arvonlisäveron yhteisön oikeuden mukaisuuden jo vuonna 2002 antamassaan niin kutsutussa Siilin-tuomiossa ja säännökset ovat olleet yhteisön oikeuden mukaisia.

Myös kyseisen veron vähennysoikeuden ja alle kuuden kuukauden ikäisten autojen arvon alenemista koskevien sääntöjen on katsottu olevan yhteisön oikeuden mukaisia.

Copyright Verkkouutiset - ISSN 1458-4441Suomen Kansallisverkko OyToimitusPalautelomake