PääkirjoitusPolitiikkaKotimaaUlkomaatTalousTiedeKolumnitAjassaSisältö
Nettistudio
Haku Verkkouutisista
RSS
Kotimaa 

LVM kasvattaisi biopolttoaineen osuuden kymmenekseen

PP, 17.3.2009


Liikenne- ja viestintäministeriö haluaisi, että liikenteen käyttämästä polttoaineesta 10 prosenttia olisi biopolttoaineita vuonna 2020. Tavoite on kirjattu ministeriön julkistamaan ilmastopolitiikan toteuttamisohjelmaan.

Vuosiksi 2009-2020 laadittu ohjelma luovutettiin liikenneministeri Anu Vehviläiselle (kesk.) tiistaina. Lähtökohtana on hallituksen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia, joka asettaa liikenteelle 15 prosentin päästövähennysvelvoitteen. Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt saavat siten olla vuonna 2020 korkeintaan 11,4 miljoonaa tonnia.

Kotimaisen tie-, raide-, ilma- ja meriliikenteen yhteenlaskettujen kasvihuonekaasupäästöjen arvioidaan ilman uusia toimenpiteitä olevan vuonna 2020 14,2 miljoonaa tonnia, toteaa puolestaan liikenne- ja viestintäministeriö.

Päästövähennyksiä haettaessa ministeriö on laskenut miljoona tonnia vuodessa biopolttoaineiden varaan. Tämän hetkisen EU-suosituksen mukaan jäsenmaiden tulee pyrkiä 5,75 prosentin osuuteen vuoteen 2010 mennessä. LVM hakee 10 prosentin osuutta vuoteen 2020.

Loput säästyvät hiilitonnit tulevat muun muassa joukkoliikenteen suosimisesta ja energiatehokkuuden parantamisesta. Ohjelmassa esitetään, että uusien käyttöön otettavien henkilöautojen ominaiskulutus laskisi yli 40 prosenttia nykyisestä.

Kaupunkiseutujen henkilöliikennettä halutaan ohjata kohti joukkoliikennettä. Tavoitteena on, että joukkoliikenteen järjestelyt olisivat vuoteen 2020 mennessä sillä tasolla, että joukkoliikenteessä saavutettaisiin vuosittain 100 miljoonaa lisämatkaa. Myös kevyen liikenteen olosuhteisiin panostetaan, jotta kansalaiset suosisivat kevyttä liikennettä lyhyillä matkoilla.

Ohjelman toteutukseen tarvitaan myös rahaa. Ministeriö esittää uudessa toiminta- ja taloussuunnitelmassaan (vuosille 2010–2013) huomattavia lisämäärärahoja toimenpiteiden toteuttamiseksi. Ensimmäisen vuoden kustannuksiksi on arvioitu 19 miljoonaa euroa. Vuonna 2011 kustannuksia arvioidaan syntyvän 24 miljoonaa ja vuosina 2012 ja 2013 molempina 36 miljoonaa euroa.

Copyright Verkkouutiset - ISSN 1458-4441Suomen Kansallisverkko OyToimitusPalautelomake