PääkirjoitusPolitiikkaKotimaaUlkomaatTalousTiedeKolumnitAjassaSisältö
Nettistudio
Haku Verkkouutisista
RSS
Kotimaa 

Työttömyysputki vie jopa puolet tuloista

RS, 17.3.2009


Työttömyysputkeen joutuminen romahduttaa keskituloisen palkansaajan elintason. Putkeen pudonneen nettoansiot kutistuvat ensimmäisen työttömyysvuoden aikana lähes puoleen, Aamulehden Eläketurvakeskukselta tilaamasta laskelmasta selviää.

Myös tuleva eläke jää pahimmillaan miltei viidenneksen pienemmäksi kuin täyden uran 65 vuoden ikään asti tehneellä työkaverilla. Laskelman pohjaolettamuksena oli, että vuonna 1959 syntynyt tamperelainen sorvaaja joutuu työttömäksi 58-vuotiaana.

Heti irtisanomisajan päätyttyä työttömäksi joutuneen leipä kapenee huomattavasti. Aikaisemman 3 000 euron kuukausipalkan asemesta hän saa korotettua ansiopäivärahaa 1 698 euroa kuukaudessa seitsemän kuukauden ajan. Sen jälkeen ansiopäiväraha laskee 1 453 euroon kuukaudessa. Hänen vuositulonsa putoavat verotuksen jälkeen 14 755 euroon, eli 48 prosenttia.

Työttömyysputkeen joutunut ei myöskään rahoita yhteisiä palveluita veroeuroillaan entiseen tapaan.

Kunta menettää verotuloja työttömyyspäiväraha-ajan ensimmäiseltä vuodelta noin 2 300 euroa, valtio noin 2 000 euroa ja seurakunta 160 euroa verrattuna tilanteeseen, että irtisanottu ihminen olisi jatkanut työtään.

Sairausvakuutus- ja päivärahamaksutulon menetys on noin 350 euroa. Yhteensä veromenetys on ensimmäiseltä työttömyysvuodelta peräti 4 800 euroa.

Putkeen pudonneen vanhuuseläke jää arviolta 1 300 euroon kuukaudessa, kun 65-vuotiaaksi asti työskentelevän eläke olisi samoilla tuloilla 1 600 euroa. Taso riippuu aiemman työuran pituudesta.

Työttömyysputkeen joutuneen eläke jää pieneksi, sillä päivärahasta ei enää 63 vuoden iän jälkeen kerry eläkettä. Samaan aikaan työssä olevalle eläkettä karttuu 4,5 prosenttia vuodessa.

Jos työpaikkansa pitäneen työura kestääkin vain 63 vuoden ikään, eläkkeiden välinen ero kapenee noin kuuteen prosenttiin eli sataan euroon. Työttömyysputkesta voi siirtyä vanhuuseläkkeelle jo 62-vuotiaana.

Copyright Verkkouutiset - ISSN 1458-4441Suomen Kansallisverkko OyToimitusPalautelomake