PääkirjoitusPolitiikkaKotimaaUlkomaatTalousTiedeKolumnitAjassaSisältö
Nettistudio
Haku Verkkouutisista
RSS
Kotimaa 

Tutkija: Aseluvan sitominen ampumaseuran jäsenyyteen on perusoikeuskysymys

RS, 16.3.2009


Yhdistymisvapaudesta väitöskirjaa tekevän, hallintotieteiden lisensiaatti Matti Muukkosen mukaan aseluvan sitominen ampumaseuran jäsenyyteen on perusoikeuskysymys.

- Sisäministeriön esittämää vaatimusta aselupaa edeltävästä vähintään kahden vuoden jäsenyydestä ampuseurassa on arvioitava perusoikeusnäkökulmasta, Muukkonen toteaa.

Hänen mukaansa vaatimus jäsenyydestä yhdistyksessä voi tulla kysymykseen vain jos se on välttämätön ja viimesijainen keino ratkaista ilmennyt ongelma.
- Ei ole itsestään selvää, että perustuslakivaliokunnan perusoikeuksien rajoittamiselle asettamat vaatimukset täyttyisivät täysimääräisesti, jos tarjolla on muitakin mahdollisuuksia päästä samaan lainsäädäntötavoitteeseen.

Tällaisina mahdollisuuksina Muukkosen mainitsee esimerkiksi nykyistä tiukemmat raportointi- ja valvontavaatimukset.

Hän muistuttaa myös oikeustieteellisessä keskustelussa esitetyistä näkemyksistä, joiden mukaan yleisen turvallisuuden ja järjestyksen turvaaminen ei ole sellainen perusoikeus, jonka perusteella muita perusoikeuksia olisi mahdollista rajoittaa.

- Mikäli aseluvan edellytyksenä ryhdytään vaatimaan jäsenyyttä ampuma-aseseurassa, sitä on arvioitava perustuslaissa (13.2) turvatun negatiivisen yhdistymisvapauden näkökulmasta, Muukkonen sanoo.

Copyright Verkkouutiset - ISSN 1458-4441Suomen Kansallisverkko OyToimitusPalautelomake