PääkirjoitusPolitiikkaKotimaaUlkomaatTalousTiedeKolumnitAjassaSisältö
Nettistudio
Haku Verkkouutisista
RSS
Kotimaa 

Maahanmuuttajat haluavat asua valtaväestön kanssa

IA, 2.10.2008


Maahanmuuttajien asumisen keskittyminen tietyille alueille ei näyttäisi olevan tietoisen hakeutumisen seurausta. Jopa 75 prosenttia haastatelluista maahanmuuttajista vastusti ajatusta samaan etniseen ryhmään kuuluvien ihmisten keskittymisestä asumaan samalle alueelle.

Sisäministeriön torstaina julkistamassa selvityksessä nousee esille myös eriäviä käsityksiä syistä, miksi maahanmuuttajat päätyvät asumaan tietyille alueille ja osoitteisiin. Aiempien selvitysten mukaan viranomaisilla on kuitenkin se käsitys, että tiettyjen maahanmuuttajaryhmien edustajat haluavat hakeutua toistensa läheisyyteen.

Haastatelluista selkeä enemmistö haluaisi asua alueella, jossa heillä olisi hyvien palvelujen lisäksi mahdollisuus luontevaan kanssakäymiseen valtaväestön kanssa. Haastatellut maahanmuuttajat kokevat, että asuminen valtaväestön keskuudessa antaisi paremmat lähtökohdat esimerkiksi kielen oppimiseen, kulttuuriin tutustumiseen ja kanssakäymiseen kantaväestön kanssa.

Parhaiten toiveet täyttäisi asuinympäristö, jossa olisi eritoten valtaväestöä edustavia lapsiperheitä. Yhtenä asuinpaikan suhteen esitettynä toiveena tosin mainitaan sosiaalinen tukiverkosto tai henkilökontakti asuinalueella.

Maahanmuuttajien pääkaupunkiseudulle hakeutuminen taas selittyy sillä, että siellä koetaan olevan paremmat mahdollisuudet opiskeluun ja työntekoon.

Asumisen eriytymisestä jo merkkejä

Huolimatta viranomaisten halusta maahanmuuttajien hajasijoittamiseen ja asumistoiveiden huomioimiseen, monipuolisen tarjonnan puute kaupunkien vuokra-asunnoista johtaa maahanmuuttajien ja romanien asumisen keskittymiseen tietyille alueille. Keskittymisen ongelmallisuutta lisää se, että kaupungin vuokra-asunnot vapautuvat todennäköisimmin alueilla ja osoitteissa, joista valtaväestöä hakeutuu pois.

Selvityksessä esitetäänkin huoli seurauksista, mikäli maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen asumisen keskittyminen lisääntyy. Viranomaisten esittämien lukujen valossa pääkaupunkiseudulla asumisessa ei kuitenkaan olisi vielä tapahtunut eriytymistä.

Selvityksen mukaan asuintalo- ja korttelikohtaisesti tarkasteltuna asumisen eriytymistä olisi jo paikoin tapahtunut ja siihen liittyvät ilmiöt ja ongelmat ovat nähtävissä. Joistakin osoitteista valtaväestö on jo lähes kokonaan muuttanut pois. Haastatellut maahanmuuttajat näkivät kehityksen heidän kannaltaan epäsuotuisana ja esittivät huolensa ongelmien kasautumiseen johtavasta kierteestä.

Selvityksessä haastateltiin kuudella asuinalueella yhteensä 45 maahanmuuttajaa ja 12 romaniväestöön kuuluvaa henkilöä. Lisäksi tehtiin 10 haastattelua asumisasioista vastaaville viranomaisille ja järjestötoimijoille.

Copyright Verkkouutiset - ISSN 1458-4441Suomen Kansallisverkko OyToimitusPalautelomake