Sisältö
Index
Pikauutiset
Pääkirjoitus
Politiikka
Talous
Ulkomaat
Kotimaa
Kolumnit
Ajassa
Ajanviete
Päivän sää
TV-ohjelmat
Arkisto
-------------

Viikon
äänestys


Haku Verkkouutisista:
Kotimaa


Opetus luikertelee verkkoon

Opettajat ja kansanvalistajat hakeutuvat perinteisesti sinne, missä tieto liikkuu. Viime vuosien superhitti, Internet on opetuksen uusin ja haastavin foorumi.

Suomen eliölajeista joka kymmenes uhanalainen

Suomessa on tähän mennessä (1985 ja 1991) laadittu kaksi laajaa arviointia maamme uhanalaisista eliölajeista. Nämä "Suomen luonnon punaiset kirjat" ovat luoneet vankan perustan luonnon monimuotoisuuden vaalimiselle.

Vapaaehtoiset keräävät tietoja kotijärviensä tilasta

Suomen järvistä on kattavan viranomaisseurannan piirissä vain osa, jossa vesien tilaa seurataan jatkuvasti valtakunnallisilla ja alueellisilla seurannoilla ja vesistöjen velvoitetarkkailulla.

Saksasta tavoitellaan lisäystä matkailutuloon

Saksa on tärkeä markkina-alue, joka tarjoaa edelleen hyviä kasvumahdollisuuksia Suomen matkailuelinkeinolle. Tuoreen Reiseanalyse RA 2000 -tutkimuksen mukaan Saksasta Suomeen suuntautuvan lomamatkustuksen potentiaali on seuraavien kolmen vuoden aikana runsaat kaksi miljoonaa matkailijaa.

Voimajohtorakenteet eivät ohjaa ukkospilvien liikkeitä

Suomen päävoimansiirtoverkosta eli kantaverkosta vastaava Fingrid Oyj on viime viikkojen aikana saanut toistuvasti vastata ukkosrikkaan kesän ajankohtaiseen kysymykseen: lisäävätkö voimajohtorakenteet salamoiden määrää?

Heinäkuussa Pohjois-Suomessa oli runsaasti hellepäiviä

Heinäkuun keskilämpötila oli koko maassa 15-17 astetta. Kuukauden keskilämpötila oli Ilmatieteen laitoksen mukaan keskimääräinen maan eteläosassa.

Nuolukivillä hirvivaaran torjuntaan

Hirvet houkutellaan tien varsilta pois nuolukivien avulla Pohjois-Pohjanmaalla.

Pohjaveden kannalta kriittiset soranottoalueet kartoitetaan

Jälkihoitamattomat, pohjavesialueilla sijaitsevat soranottoalueet aiheuttavat merkittävän riskin pohjaveden laadulle. Soranotto kasvattaa pohjaveden likaantumisriskiä sekä lisää pohjaveden pinnan korkeuden vaihteluja.

Estonian hautarauhaa ei voida täysin turvata

Estonian uppoamispaikalle suunnitteilla olevia yhdysvaltalaisten sukelluksia ei voida estää. Estonian uppoamispaikka sijaitsee kansainvälisellä vesialueella, joten hautarauhaa valvovan Saaristomeren merivartioston mukaan viranomaisten toimivaltuudet ovat tästä syystä hyvin rajoitetut.

Mielenterveyshoidon kysyntä kasvaa

Mielenterveyspalveluiden kysyntä kasvaa jatkuvasti. Kesällä moni hoitopaikka toimii kuitenkin vajaamiehityksellä tai sulkee ovensa kokonaan. Silti ainakin Helsingin psykiatrisissa sairaaloissa ja avohoidossa sekä opiskelijapalveluissa on selvitty ilman katastrofeja.

Keskussairaaloiden resurssitulppa luo odotusjonot

Valtio jakaa tänä vuonna 70 miljoonaa markkaa lastenpsykiatriaan ns. korvamerkittynä avustuksena.

Lisää kilpailukykyä kotimaisille luonnontuotteille

Suomalaisten luonnontuotteiden ja niistä tehtyjen tuotteiden markkinat ovat kärsineet hintakilpailusta halvan tuontimarjan kanssa.

Suomessa Euroopan laajimmat luomukeruualueet

Suomeen on kehitetty järjestelmä, jolla saadaan metsämarjalle luonnonmukaisesta tuotannosta ja tuotteen alkuperästä kertova todistus.

Pilkkumäntypistiäisten tuhot jäävät pelättyä pienemmiksi

Pilkkumäntypistiäisen toukkien aiheuttamat neulastuhot jäävät tänä kesänä suurimmalla osalla joukkoesiintymäalueista niin lieviksi, että männiköiden toipuminen ei vaarannu.

Haastatteluilla uutta tietoa kuntalaisten arkipäivän liikenneongelmista

Haastattelututkimuksia pitäisi käyttää uudenlaisen perustiedon hankkimisessa kuntalaisten todellisista liikenneongelmista.

Sivun alkuun