Verkkouutiset

Sisältö
Index
Pikauutiset
Pääkirjoitus
Politiikka
Talous
Ulkomaat
Kotimaa
Kolumnit
Ajassa
Ajanviete
Päivän sää
TV-ohjelmat
Arkisto
-------------

Viikon äänestysPKT-suhdannebarometri: PKT-yritysten työvoimapula paheneeTT:n heinäkuussa tekemän PKT-suhdannebarometrin mukaan pienten ja keskisuurten yritysten suhdannenäkymät ovat yhä valoisat ja suuria myönteisemmät. Valoisia näkymiä varjostaa ammattitaitoisen työvoiman puute sekä pula kapasiteetista.


Ammattityövoiman puutetta esiintyy barometrin mukaan eritoten sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa, rakennusteollisuudessa sekä kone- ja metallituoteteollisuudessa. Kapasiteetin niukkuutta on puolestaan eniten rakennusalalla sekä kone- ja metallituoteteollisuudessa.

Pienten ja keskisuurten teollisuusyritysten suhdanneodotuksia mittaavan osoittimen saldoluku oli heinäkuussa 21, kun se oli huhtikuussa 27. Saldoluku lasketaan vähentämällä paranemista odottavien osuudesta heikkenemistä odottavien osuus.

Heinäkuussa paranemista odotti neljännes, 26 prosenttia vastaajista ja heikkenemistä 5 prosenttia vastaajista. Kaksi kolmasosaa, 69 prosenttia, arvioi suhdanteiden pysyvän ennallaan.

Toimialoittain parhaat näkymät ovat elektroniikka- ja sähköteollisuudessa, kemianteollisuudessa ja puuteollisuudessa. Graafisessa teollisuudessa suhdanteiden odotetaan säilyvän ennallaan.

Paranevien suhdanneodotusten taustalla on TT:n mukaan vahvana jatkuva vientikysyntä, kasvavat teollisuusinvestoinnit kotimaassa ja vilkkaana jatkuva rakentaminen.

- Suhdannekehitys on ollut kuluvana vuonna kaiken kaikkiaan myönteisempää, kuin PKTt-yritysten johto on osannut vuoden mittaan arvioida. Tilauskirjat ovat PKT-yrityksissä poikkeuksellisen paksut, eritoten pienissä, alle 50 henkilöä työllistävissä yrityksissä, TT:stä todetaan.

Pienten yritysten tilauskirjat ovat suuremmat kuin kertaakaan 1990-luvulla.

Työvoimapula on lisääntynyt erityisesti pienissä yrityksissä ja kapasiteettipula yleisesti pkt-yrityksissä. Liian vähän kapasiteettia oli viidesosalla eli 21 prosentilla PKT-yrityksistä.

Viidesosa pienistä, alle 50 henkilöä työllistävistä, yrityksistä kärsi ammattityövoiman puutteesta.

Ammattityövoiman puute vaivaa PKT-yrityksiä suhteessa enemmän kuin suuria yrityksiä.
- Ongelma ilmenee aina noususuhdanteessa, kun päähankkijat purkavat lisääntyneen kysyntänsä alihankintaverkostoihin.

- Myös kun kilpaillaan ammattitaitoisesta työvoimasta, PKT-yrityksiä pidetään aiheettomasti vähemmän houkuttelevina suuriin yrityksiin verrattuna, barometrissä huomautetaan.


PKT-yritysten henkilöstö ikääntyy uhkaavasti

PKT-yritysten työvoiman ikärakennetta olisi nopeasti korjattava, TT:n PKT-valtuuskunnan puheenjohtaja Pekka Sairanen sanoi Turussa vuoden kolmannen PKT-suhdannebarometrin julkistamistilaisuudessa.

Paitsi että ikärakenne on lähivuosien akuutti työvoimaongelma, suoranaista työvoimapulaa aiheuttaa barometrin mukaan pitkään jatkunut noususuhdanne, kun päähankkijat purkavat lisääntyneen kysyntänsä alihankintaverkostoihin.

- Myös kun kilpaillaan ammattitaitoisesta työvoimasta, PKT-yrityksiä pidetään aiheettomasti vähemmän houkuttelevina kuin suuria yrityksiä, Sairanen harmitteli.

Huolestuttavinta PKT-yritysten henkilöstön ikärakenteessa on 25-39-vuotiaiden osuuden jatkuva supistuminen samalla kun suurten ikäluokkien ja yli 55-vuotiaiden osuus on kasvanut.

Myönteistä on taas se, että alle 25-vuotiaiden osuus koko työvoimasta on reippaasti lisääntynyt.

Ikärakenneongelmien tuomiin haasteisiin on Sairasen mukaan varauduttu monissa PKT-yrityksissä huonosti.

- Suurissa yrityksissä, joissa on käytettävissä resursseja myös työvoimatarpeen hoitamiseen, tilanteeseen on varauduttu ja tulokset näkyvät tilastoissakin.

- Hyvät oppilaitos- ja työvoimaviranomaisyhteydet ovat tarjonneet monille PKT-yrityksille merkittävää apua rekrytointikysymyksissä.

- Nämä yhteydet tulisi nähdä keskeisenä osana normaalia liiketoimintaa, sillä työvoiman saatavuuteen liittyviä ongelmia ei voida riittävästi ratkoa yleisellä talous- ja työmarkkinapolitiikalla, ei ainakaan riittävän nopeasti, Sairanen sanoo.


Nuorten osuus romahtanut

Viime vuosikymmenen laman aikana nuorten osuus teollisuuden työvoimasta romahti. Alle 25-vuotiaiden osuus koko työvoimasta putosi lähes 7 prosenttiyksikköä. Nousukauden alettua ikärakenteen vinoutumaa on kyetty barometrin mukaan hieman korjaamaan.

Viimeisimpien tilastotietojen mukaan lamavuodesta 1993 vuoteen 1998 alle 25-vuotiaiden osuus on noussut jo 3,5 prosenttiyksikköä. Lukumääräisesti kyseinen ryhmä lähes kaksinkertaistui vajaasta 30 000 henkilöstä lähes 55 000 henkilöön.

Laman vaikutukset näkyvät kuitenkin kuoppana aktiivisimmassa työiässä olevien osuudessa. Kokonaisuutena parhaiten ikärakennettaan ovat korjanneet suuret, yli 500 henkilöä työllistävät yritykset. Niiden ikäjakaumissa sekä alle 25-vuotiaiden että 25-39-vuotiaiden osuus on kasvanut.

Heikoimmin ikärakennettaan ovat korjanneet 250-499 hengen yritykset, joissa suurten ikäluokkien osuus on kasvanut samalla kun 25-39-vuotiaiden osuus on supistunut.

PKT-yritysten tilanne ei barometrin mukaan näytä niin huolestuttavalta, koska niillä on jo ennen lamakuoppaa ollut terveempi ikärakenne.

Viimeisimpien tilastojen mukaan alle 250 henkilöä työllistävät yritykset ovat reippaimmin lisänneet alle 25-vuotiaiden suhteellista osuutta koko työvoimastaan.

Huolestuttavaa TT:n mukaan on 25-39-vuotiaiden suhteellisen osuuden jatkuva supistuminen samalla kun suurten ikäluokkien ja yli 55-vuotiaiden osuus on kasvanut.

Ikärakenteen nopea korjaaminen on TT:n mielestä välttämätöntä.
- Hyvät oppilaitos- ja työvoimaviranomaisyhteydet ovat tarjonneet monille PKT-yrityksille merkittävää apua rekrytointikysymyksissä. Nämä yhteydet tulisi nähdä keskeisenä osana normaalia liiketoimintaa.

- Työvoiman saatavuus tulee jatkossa edelleen vaikeutumaan, eikä yleisellä talous- ja työmarkkinapolitiikalla voida näitä ongelmia riittävästi ratkoa, ei ainakaan riittävän nopeasti.

Henkilöstön rakenteellinen ongelma liittyy myös työn organisointiin ja johtamiseen. Tällä hetkellä, kun nuorta ammattityövoimaa on taas kyetty palkkaamaan, PKT-yrityksissä on vastakkain kahdenlaista työkulttuuria.

- Yrityksissä on ikääntyneet, työnsä kautta oppineet käden taitajat ja nuori sukupolvi, jolla on viimeisin teoreettinen ja teknologinen tieto. Osaamisen siirto ja toimivien tiimien rakentaminen näiden kahden ryhmän kesken ei ole aina ongelmatonta, TT huomauttaa.

IA
18.8.2000


Talous -sivulle