Verkkouutiset

Sisältö
Index
Pikauutiset
Pääkirjoitus
Politiikka
Talous
Ulkomaat
Kotimaa
Kolumnit
Ajassa
Ajanviete
Päivän sää
TV-ohjelmat
Arkisto
-------------

Viikon äänestysKaupan kehitys selvästi viime vuotista parempiKaupan Keskusliiton tekemästä tuoreesta myyntiselvityksestä käy ilmi, että kauppa on toisella vuosineljänneksellä pystynyt nopeuttamaan kasvuaan alkuvuodesta.


Toimialakohtaisia pettymyksiä kuukausittaisessa myynninkehityksessä on tosin kyllä jouduttu kokemaan alkuvuoden aikana. Tällaisena voidaan KKL:n mukaan pitää esimerkiksi autokaupan selvää hiipumista kesä-heinäkuussa.

Myös rakennus- ja sisustustarvikekauppa odotti kesämyynnistä paljon parempaa kuin mitä tähän mennessä on toteutunut.

Kaiken kaikkiaan kuukausittaiset vaihtelut eri alojen myynninkehityksessä ovat ensimmäisen puolen vuoden aikana saattaneet olla melko arvaamattomia.

Kulutustavarakaupassa alkuvuoden kasvutasoa voidaan pitää odotettua parempana. Tämä johtuu siitä, että viime vuodesta ei muodostunut niin hyvää vuotta kaupalle kuin alun perin odotettiin. Näin ollen tietty varovaisuus näkyi viime vuodenvaihteessa selvästi eri alojen myyntiennusteissa.


Aluekohtaiset erot suuret

Suuret aluekohtaiset erot myynninkehityksessä ovat korostuneet entisestään kuluvan vuoden aikana. Eroavuudet alkavat näkyä yhä useamman toimialan myynninkehityksessä.

- Yleisesti ottaen voidaan todeta, että väestön muuttoliike suuntaa kaupankäyntiä enenevässä määrin kasvukeskuksiin, selvityksessä todetaan.

Vähittäiskaupan alkuvuoden myynninkasvu on ollut täsmälleen samansuuruista kuin kulutustavaratukkukaupan myynninkasvu (5,2 %).

Tekninen kauppa, jonka pääasiallisena asiakkaana on teollisuus, on viime kuukausina päässyt poikkeuksellisen vahvaan myynninkasvuun. Ala on viimeisen kymmenen vuoden aikana saavuttanut näin hyvän kasvutason vain kerran, vuonna 1995, jolloin laman jälkeisiä ostopatoutumia purkautui.

Päivittäistavarakauppa, tavaratalokauppa ja erikoistavarakauppa saavuttivat tämän vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana yhteensä keskimäärin noin neljän ja puolen prosentin markkamääräisen myynninkasvun.

Tämä ylittää viime vuoden kasvutason kahdella prosenttiyksiköllä.


Kauppiaat eivät jaa kuluttajien luottamusta

Kotitalouksien luottamus talouden kehitykseen on edelleen erittäin vahvaa. Näköpiirissä ei myöskään tällä hetkellä ole mitään sellaista, mikä saattaisi järkyttää kuluttajien optimismia.

- Kansantaloutemme näkymät ovat hyvät, eikä uusia kansainvälisiä talouskriisejä ole ilmennyt Aasian kriisin jälkeen, KKL toteaa.

Kauppiaiden keskuudessa ei tunneta samanlaista yhtä vahvaa luottamusta talouden hyvään kehitykseen kuin kuluttajien keskuudessa.
- Suuret arvaamattomat vaihtelut kuukausimyynneissä lienevät syynä tähän, KKL arvelee.

Esimerkiksi kesäkuussa oli havaittavissa selvää optimismia kauppiaiden keskuudessa, kun taas heinäkuussa käsitykset muuttuivat yllättäen pessimistisemmiksi. Tämä käy ilmi niistä viimeaikaisista suhdanneselvityksistä, joita Kaupan Keskusliitto tekee kuukausittain Euroopan unionille.

Kotitalouksien ostovoiman arvioidaan kasvavan tänä vuonna vain noin kaksi ja puoli prosenttia, eli peräti puolitoista prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosina 1998-99.

Tämä on osaltaan vaikuttanut kielteisesti kaupan viimeaikaiseen työllisyyskehitykseen. Uusia työpaikkoja ei enää tällä hetkellä synny kaupan yrityksiin.

Kaupan eri toimialat suhtautuvat kaikesta huolimatta melko luottavaisesti loppuvuoden kehitykseen. Tällä hetkellä näyttää siltä, että monet tukku- ja vähittäiskaupan toimialat yltävät tänä vuonna vuositasolla odotettua parempiin myyntilukuihin.


Jere Lahti: Tuloveroratkaisu oikein mitoitettu

Budjetin tuloveroratkaisu luo kaupalle hyvät edellytykset saavuttaa ensi vuonna kahdeksas peräkkäinen kasvuvuosi, totesi Kaupan Keskusliiton puheenjohtaja, vuorineuvos Jere Lahti tiistaina KKL:n myyntiselvityksen julkistamisen yhteydessä.

- Ensi vuodelle tehtyä tuloveroehdotusta voidaan pitää kaupan kannalta hyvin myönteisenä, Lahti sanoi.

- Sen sijaan tämän vuoden vaatimattomasta tuloveroratkaisusta johtuen kotitalouksien ostovoimakehitys tulee olemaan heikompi kuin kolmena aikaisempana vuonna. Tämä näkyy myös tämän vuoden kaupan työllisyyskehityksessä.

Neljän vuoden ajan yhtäjaksoisesti jatkunut työpaikkojen lisääntyminen on Lahden mukaan ainakin toistaiseksi pysähtynyt. Kauppa on tänä vuonna työllistänyt keskimäärin yhteensä hieman alle 280 000 henkilöä eli lähes yhtä paljon kuin viime vuoden aikana.

Tällä hetkellä Lahden mukaan näyttää mahdolliselta, että kaupan työllisyyskehitys alkaisi jälleen parantua ensi vuonna. Hänen arvionsa mukaan lisätyöpaikkoja saattaisi syntyä 5000-8000.

- Tämä on jonkin verran vähemmän kuin mihin viime vuosina on totuttu. Toisaalta on otettava huomioon se, että lamavuosien jälkeiset henkilöstölisäystarpeet on suurelta osin täytetty. Tästä eteenpäin lähinnä ostovoiman selkeä kasvu voi tuoda kauppaan uusia työpaikkoja, hän sanoi.

Uhkana kaupan hyvän taloudellisen kehityksen jatkumiselle lähivuosina voi Lahden mukaan olla ylimitoitettu palkkaratkaisu.

- Maltillinen ratkaisu on välttämätön inflaatiopaineiden hillitsemiseksi ja hyvän työllisyyskehityksen turvaamiseksi.

IA
18.8.2000


Talous -sivulle