Verkkouutiset

Sisältö
Index
Pikauutiset
Pääkirjoitus
Politiikka
Talous
Ulkomaat
Kotimaa
Kolumnit
Ajassa
Ajanviete
Päivän sää
TV-ohjelmat
Arkisto
-------------

Viikon äänestysElektronisen liiketoiminnan hyödyt merkittäviäElektronisen liiketoiminnan hyödyt ovat TT:n tekemän selvityksen mukaan merkittävät. Sähköisen liiketoiminnan yleistyminen on selvästi lisännyt teollisuuden tuottavuutta.


Suoranaiset taloudelliset hyödyt näkyvät muun muassa kapasiteetin käyttöasteen nousuna, läpimenoaikojen lyhenemisenä ja tuotannon volyymin kasvuna. Myös asiakastyytyväisyys on lisääntynyt.

Sähköinen liiketoiminta kasvattaa tällä hetkellä teollisuuden tuottavuutta ainakin prosentin verran sekä nostaa kapasiteetin käyttöastetta ja kannattavuutta vähintään 0,2-0,3 prosenttiyksikköä.

Teollisuustuotannon voi arvioida olevan 0,6-0,8 prosenttia korkeammalla. Teollisuustuotannon kasvu yhdessä voimistuneen investointikysynnän kanssa on nostanut bruttokansantuotetta - varovaisestikin arvioiden 0,2 prosenttia.

Yritysten panostukset sähköiseen liiketoimintaan ovat kasvaneet voimakkaasti viime vuosina.

TT:n selvitys osoittaa, että tänä vuonna koko teollisuus investoi elektronisen liiketoiminnan kehittämiseen noin 1,5 miljardia markkaa. Se on noin kolme prosenttia teollisuuden kokonaisinvestoinneista, joihin lasketaan sekä kiinteät investoinnit että tutkimus- ja tuotekehitysmenot.

PKT-yritysten investoinnit ovat joissakin tapauksissa jopa suuremmat kuin koko teollisuudessa.

Selvityksen mukaan koko teollisuudessa noin 95 prosentilla on jonkinlaista elektronista liiketoimintaa.

Neljä viidestä PKT-yrityksestä ilmoittaa harjoittavansa sitä jossakin muodossa. Viidennes vastanneista PKT-yrityksistä ei ole aloittanut e-liiketoimintaa lainkaan. Sama viidennes ei aio panostaa siihen lähivuosinakaan.

Verkoissa tapahtuvia ostoja ja myyntejä harjoittaa jossain määrin jo 80 prosenttia isoista yrityksistä, keskisuurista noin 60 prosenttia ja pienistä yrityksistä runsas 30 prosenttia.

Vuonna 2003 isoista yrityksistä 90 prosenttia arvioi myyvänsä omia tuotteitaan verkon välityksellä, pienistä yrityksistä noin 60 prosenttia.

Odotettavissa on, että erilaiset elektronisen liiketoiminnan muodot verkossa yleistyvät ja volyymit kasvavat.

Tällä hetkellä omien tuotteiden myyntivolyymistä vain 5 prosenttia tapahtuu tietoverkkoja hyödyntäen, vuodelle 2003 arvio on jo 16 prosenttia. Kuljetusten ja varaston seuranta sekä erityisesti tiedonsiirto yhteistyökumppaneille näyttäisivät kasvavan voimakkaimmin.

Merkittävimmät elektronisen liiketoiminnan kehittämisen esteet ovat selvityksen mukaan osaamisen puute ja erilaiset teknisiin ratkaisuihin liittyvät kysymykset. Yli 80 prosenttia koko teollisuudesta piti ongelmallisena elektronisen liiketoiminnan turvallisuutta.

PKT-yrityksissä korostuvat teknisten ratkaisujen korkea hinta sekä rajalliset rahoitusresurssit.

Kokonaisuutena elektronisen liiketoiminnan kehitys PKT-yrityksissä ei poikkea koko teollisuudesta, mutta kuva on kaksijakoinen. Osa PKT-yrityksistä on omaksunut uudet teknologiat nopeasti ja käyttää niitä paljon.

Osa näyttää kuitenkin jäävän selvästi jälkeen yleisestä kehityksestä. Myös hyödyt arvioitiin PKT-yrityksissä jonkin verran alhaisemmiksi kuin teollisuudessa keskimäärin, mutta vaihtelu yritysten välillä on hyvin suurta.

IA
18.8.2000


Talous -sivulle