Verkkouutiset

Sisältö
Index
Pikauutiset
Pääkirjoitus
Politiikka
Talous
Ulkomaat
Kotimaa
Kolumnit
Ajassa
Ajanviete
Päivän sää
TV-ohjelmat
Arkisto
-------------

Viikon äänestysTerveydenhuollon asiakasmaksut nousevatTerveydenhuollon asiakasmaksut nousevat vuoden alusta 10-60 prosenttia. Eniten nousee päiväkirurgian maksu, joka nostetaan 250 markasta 400 markkaan.


Laitoshoitoon tulee lisäksi uusi 150 markan perusmaksu, joka peritään vähintään kolmen vuorokauden hoitojaksolta.

Samanaikaisesti maksujen korotuksen kanssa otetaan käyttöön 3 500 markan maksukatto niille, jotka joutuvat käyttämään paljon kunnallisen terveydenhuollon avopalveluja.

Maksukatosta hyötyviä arvioidaan olevan 90 000-100 000. Eniten siitä hyötyvät ne, jotka ovat yli kolme viikkoa vuodessa lyhytaikaisessa sairaalahoidossa tai terveyskeskuksen vuodeosastolla.

Maksukaton täytyttyä asiakas ei joudu maksamaan kunnallisen avohoidon palveluista. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään edelleen hoitopäivämaksu, mutta se alenee 70 markkaan.

Vuosittaiseen maksukattoon ei lasketa yksityislääkärien lähetteellä tehtäviä laboratoriotutkimuksia tai kuvauksia. Myös hammashoito, sairaankuljetukset, erikoismaksuluokan lisämaksut sekä tulosidonnaiset maksut jäävät maksukaton ulkopuolelle.


Seurantakortti ei riitä, kuitit on säilytettävä

Asiakkaat joutuvat ainakin alkuvaiheessa seuramaan itse maksukattonsa täyttymistä. Seuraamista varten heille jaetaan seurantakortit, mutta tästä huolimatta on kaikki kuitit säilytettävä.

Korttiin ei nimittäin voi aina tehdä merkintää maksun suorittamisesta, koska laskut maksetaan usein vasta jälkeenpäin pankkiin.

Maksukattoon otetaan vain maksut, jotka potilas on itse maksanut. Jos niiden maksamiseen on saatu toimeentulotukea tai esimerkiksi vakuutusyhtiö on ne korvannut, niitä ei lasketa mukaan.

Maksukatto ei ole sidottu kalenterivuoteen. Maksuja voi seurata taaksepäin 12 kuukauden jaksoina milloin vain. Lapsiperheet voivat laskea alle 18-vuotiaiden lastensa maksut huoltajan maksukattoon.


"Kotisairaalahoidon" maksut selkeämmiksi

Suurin osa asiakasmaksuista nousee 10-20 markkaa. Terveyskeskuksen vuosimaksu nousee 100 markasta 120 markkaan ja kertamaksu 50 markasta 60 markkaan.

Tilapäisessä kotisairaanhoidossa lääkärin tai hammaslääkärin käynti nousee 50 markasta 60 markkaan ja muut kotikäynnit 30 markasta 35 markkaan.

Myös erikoissairaanhoidon järjestämän ns. kotisairaalahoidon kirjavaa maksukäytäntöä selkeytetään. Tällainen hoito on määritelty sairaalan poliklinikkahoitoon verrattavaksi avohoidoksi ja siitä voi periä 120 markkaa tai -jos kyse on ns. sarjahoidosta- 30 markkaa käynniltä.

Hammashoidon maksuihin tulee noin kymmenen prosentin korotukset. Perusmaksu nousee 35 markkaan ja porrastetut toimenpidemaksut 30-730 markkaan.


Uutta perusmaksua ei psykiatriseen hoitoon

Nopeasti yleistyvän päiväkirurgian maksu nousee eniten 150 markkaa eli 400 markkaan. Vastaavasti lyhytaikaiseen laitoshoitoon tulee uusi perusmaksu, jos potilas on hoidossa vähintään kolme päivää.

Jos uusi hoitojakso alkaa 12 päivän kuluessa edellisestä, perusmaksua ei periä uudelleen. Perusmaksua ei peritä myöskään psykiatrian eikä päihdehuollon hoitopaikoissa.

Laitoshoidon hoitopäivämaksu nousee 10 markalla 135 markkaan ja kuntoutushoidon maksu 50 markkaan päivältä. Psykiatrisen laitoshoidon hoitopäivämaksu säilyy kuitenkin edelleen 70 markkana.

Sairaalan poliklinikkamaksua korotetaan 20 markalla 120 markkaan. Lääkärintodistuksesta saa vastaisuudessa periä korkeintaan 150 markkaa eli 24 markkaa nykyistä enemmän.


Ministeriö seuraa, STAKES selvittää

Maksukaton ja asiakasmaksujen korotusten vaikutuksia kuntien maksukertymiin ja palvelujen käyttöön on vaikea arvioida etukäteen.

Kuntapuolella pelätään maksukaton lisäävän laitoshoidon käyttöä avohoidon kustannuksella. Myös maksujen seuranta voi tuottaa käytännön ongelmia.

Ensimmäisiä kokemuksia saadaan jo ensimmäisenä vuotena, mutta laajempaa kokemusta voidaan arvioida vasta parin vuoden kuluttua.

Ministeriö ja lääninhallitukset seuraavat maksukaton vaikutuksia ns. ajantasaseurannalla. Lisäksi STAKES selvittää asiakasmaksujen korotusten ja maksukaton vaikutuksia palvelujen käyttöön eri väestöryhmissä.


Korkein päivähoitomaksu nousee sadalla markalla

Kunnat saavat ensi vuonna lisätuloa myös päivähoitomaksujen korotuksesta. Korkein päivähoitomaksu nousee 1 000 markasta 1 100 markkaan.

Korkein maksu peritään silloin kun yksinhuoltajaperheen kuukausitulot ylittävät 13 864 markkaa, kolmihenkisen perheen 16 988 markkaa ja nelihenkisen perheen 20 198 markkaa. Päivähoitomaksu voidaan periä 12 kuukaudelta, jos lapsi on vuoden aikana poissa enintään 75 prosenttia yhden kuukauden hoitopäivistä.

Poissaolopäiviksi katsotaan päivät, joista on ilmoitettu etukäteen. Nykyisin maksu peritään enintään 11 kuukaudelta, vaikka lapsi olisi hoidossa jokaisena kalenterikuukautena.

STT-MH
31.12.1999


Politiikka -sivulle