Verkkouutiset

Sisältö
Index
Pikauutiset
Pääkirjoitus
Politiikka
Talous
Ulkomaat
Kotimaa
Kolumnit
Ajassa
Ajanviete
Päivän sää
TV-ohjelmat
Arkisto
-------------

Viikon äänestysTehotoimia iäkkäiden työllistämiseksi

Eläkeputken vetovoimaa vähennetäänEläkeputken vetovoimaa heikennetään ja työvoimatoimistot valjastetaan ikäihmisten työllistämiseen. Vuoden alussa voimaan tuleva Puron paketti tuo varhaiseläkejärjestelmään lukuisia muutoksia.


Työttömyyseläkkeen tasoa pienennetään enimmillään noin neljä prosenttia, koska sitä ei kartuta enää ns. tuleva aika eli eläkkeellejäämisen ja vanhuuseläkeiän välinen aika.

Työttömyyseläke vaihtuu kuitenkin normaaliksi vanhuuseläkkeeksi yleensä noin 65-vuotiaana.

Toisaalta työttömyyseläkkeelle pääsy helpottuu, koska tulevan ajan oikeus ei ole enää eläkkeen saamisen ehtona. Työttömyyseläkkeelle voivat päästä nyt ne noin 1 500 yli 60-vuotiasta työtöntä, jotka eivät ole aiemmin päässeet tästä syystä työttömyyseläkkeelle.


Työnantaja ei voi kiertää vastuutaan

Myös työnantajan mahdollisuudet kiertää eläkekustannusten omavastuuta yritetään tukkia lailla. Jos irtisanomisen ilmeisenä tarkoituksena on kiertää työnantajan työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkevastuuta, eläkelaitos voi määrätä vakuutusmaksun ennen irtisanomista valinneen tilanteen mukaan.

Työttömyyseläkkeiden eläkevastuun rahastointia korotetaan 50 prosentista 80 prosenttiin. Lisäksi rahastoinnin edellytyksistä poistettaisiin vaatimus työsuhteen viiden vuoden kestosta.

Työkyvyttömyyseläkkeiden eläkevastuusta sen sijaan rahoitetaan sadan prosentin sijasta 80 prosenttia. Myös TEL-maksun perusteita muutetaan niin, ettei ainakaan työnantajien omavastuu enää vaikeuta ikääntyneiden työntekijöiden työllistymistä.


Varhaiseläkkeelle vasta 60-vuotiaana

Yksilölliselle varhaiseläkkeelle pääsee vastedes vasta 60-vuotiaana eli kaksi vuotta aiempaa iäkkäämpänä. Uudistus ei kuitenkaan koske vuonna 1943 syntyneitä ja sitä vanhempia.

Osa-aikaiselle eläkkeelle voi sen sijaan vielä ainakin kolmen vuoden ajan päästä jo 56-vuotiaana. Tänä aikana aiotaan selvittää, toimiiko osa-aikaeläke odotusten mukaisesti eli lykkää kokoaikaiselle eläkkeelle siirtymistä.


Eläkkeen lykkääminen hyödyttää vähemmän

Vanhuuseläkkeen varhentaminen pienentää eläkettä vastaisuudessa nykyistä vähemmän, kun varhennuskerrointa pienennetään 0,5 prosentista 0,4 prosenttiin kuukautta kohden. Viiden varhennusvuoden vuoksi eläke pienenee vain 24 prosenttia nykyisen 30 prosentin sijaan.

Vastaavasta eläkkeelle lähdön lykkääminen kartuttaa eläkettä aiempaa vähemmän, kun lykkäyskerrointa pienennetään yhdestä prosentista 0,6 prosenttiin. Esimerkiksi eläkkeelle lähdön siirtäminen vuodella kartuttaa eläkettä vain 7,2 prosenttia nykyisen 12 prosentin sijaan.


Työvoimatoimistot pannaan tositoimiin

Työvoimatoimistot ovat saaneet jo ohjeet ehkäistä mahdollisimman tehokkaasti ihmisten työntymistä eläkeputkeen ensi vuonna.

Jokainen 55-59-vuotias saa työvoimatoimistossa erityiskohtelun. Syrjäytymisuhan alaisten koulutukseen käytetään mm. oppisopimuskoulutukseen myönnettyä työllistämistukea.

Ellei koulutus ja kuntoutuskaan avaa ovea avoimille työmarkkinoille, laajennetaan keinovalikoimaa aina tukityöllistämiseen asti. Tähän tarkoitukseen on varattu 70 miljoonaa markkaa.

STT-MH
31.12.1999


Politiikka -sivulle