Verkkouutiset

Sisältö
Index
Pikauutiset
Pääkirjoitus
Politiikka
Talous
Ulkomaat
Kotimaa
Kolumnit
Ajassa
Ajanviete
Päivän sää
TV-ohjelmat
Arkisto
-------------

Viikon äänestysLuonnos alueiden käyttötavoitteiksi sai moitteita liiasta luonnonsuojelustaYmpäristöministeriön luonnos valtakunnallisiksi alueiden käyttötavoitteiksi on palannut lausuntokierrokselta. Monet tahot moittivat luonnosta liiasta luonnonsuojelusta, vaikka yhteenvetoa pidetään pääosin oikeansuuntaisena.


Kiitosta annetaan siitä, että kuntien ja maakuntien päätäntävaltaa elinympäristön suunnittelussa korostetaan.

MTK:n mukaan tavoitteet painottuvat liiaksi suojeluun ja virkistysarvojen vaalimiseen, niiden määrä kun on tavoitteista yli puolet. Pääkaupungin asemaa korostetaan MTK:n mielestä liikaa. Se keskittää ihmisiä entisestään suurkaupunkeihin ja Etelä-Suomeen.

- Halvempaa olisi tukea ihmisiä asuinpaikkakunnillaan, helpottaa liike-elämän ja loma-asumisen mahdollisuuksia ympäri vuoden.
- Nyt näyttää siltä, että ministeriö haluaa pääasiallisesti turvata vain kasvien ja eläinten monimuotoisuuden sekä maiseman säilymisen kauniina.

Maa- ja metsätalousministeriökin on sitä mieltä, että luonnoksessa esitetty luonnonsuojelun edistämistavoite on kirjoitettu liian ehdottomaan muotoon. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio moittii sitä, ettei luonnoksessa käsitellä metsätaloutta lainkaan, vaikka kiviaineksen ja turpeen hyödyntämiseen puututaan melko yksityiskohtaisesti.

Turveteollisuusliiton mukaan luonnoksessa korostetaan liikaa soiden suojelun huomioonottamista, sillä huomattava osa maamme soita on jo suojeltu muussa lainsäädännössä. Turveteollisuus ei myöskään hyväksy sitä, että turpeenotto kohdistettaisiin ensisijaisesti jo ojitettuihin soihin.


Kaupan etuja

Keskuskauppakamari on sitä mieltä että elinkeinoelämän tarpeet on jätetty yhteysverkostojen ja energiahuollon luomisessa täysin huomiotta.

Kiinteistöliiton mukaan kaupan suuryksikköjen sijoittamista ei ole syytä ottaa mukaan valtakunnallisiin tavoitteisiin. Määräykset maankäyttö- ja rakennuslaissa riittävät.

Kiinteistöliitto korostaa lisäksi sitä, että pyöräily- ja jalankulkuliikennettä on tuettava vain tiettyyn pisteeseen sakka. Keskustoissa pitää olla moottoriajoneuvoillekin tilaa, Kiinteistöliitto toteaa.

Kuluttajavirasto toivoo laajaa toimenpideohjelmaa, jota kaupalliset palvelut ja muutkin palvelut turvattaisiin kaikille. Uusien kauppakeskusten rakentamista taajamien ulkopuolelle tuli välttää.

Jos näin tehdään, pitää rakennuslupaa sisällyttää ehto, jonka mukaan elinkeinoharjoittajan tulisi turvata kaikkien kansalaisryhmien pääsy mm. yleisillä kulkuneuvoilla kauppakeskukseen, Kuluttajavirasto sanoo.


Liityntää liikenteessä

Teknillisen korkeakoulun Yhdyskuntasuunnittelun koulutus- ja tutkimuskeskus valittaa sitä, ettei rautateitten ja junaliikenteen liityntäliikennesovellukset ole saaneet lainkaan huomiota. Lisäksi mm. pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla tulisi panostaa poikittaisyhteyksiin.

Autojen entistä joustavampaa kuormaamista juniin tulisi kokeilla Suomessa. Autojunavuoroilla olisi kysyntää erityisesti Keski- ja itä-Suomen rata-osuuksilla.

- Viime vuosina junaliikenne on ollut takaperoisen kehityksen kynsissä. Esimerkiksi polkupyörien kuljettamista on olennaisesti vaikeutettu paitsi lähiliikenteessä myös pitkillä matkoilla, korkeakoulu toteaa.

Joensuun kaupunki on puolestaan sitä mieltä, että luonnoksella vahvistetaan Etelä-Suomen asemaa muuhun maahan nähden.

Yhteysverkot, maakaasulinjaukset, Marja-radat, metron laajennus ja Vuosaaren satama ovat tästä esimerkkejä. Pohjois-Karjala haluaa, että luonnokseen lisätään vaikkapa rata- ja tieverkon laajentaminen Joensuun ja Lappeenrannan välillä sekä rajanylityspaikat Ilomantsin Haapovaaraan ja Lieksan Inariin.

Ympäristöministeriö kokoaa lausunnoista pohjaa seminaarille, joka pidetään eduskunnassa alkuvuodesta. Seminaarissa jatketaan alueidenkäyttötavoitteiden viilaamista.

Vuoden alusta tulee voimaan maankäyttö- ja rakennuslaki, jossa kunnat saavat entistä enemmän valta päättää kaava-asioistaan. Laki suo mahdollisuuden myös koko Suomen kattavaan aluesuunnitteluun.

STT-MH
31.12.1999


Politiikka -sivulle