Monipuoluejärjestelmä karsii politiikan vaihtoehtojaEduskuntaryhmien puheenjohtajat ovat presidentti Martti Ahtisaaren kanssa samaa mieltä siitä, että äänestämättä jättäminen on huono keino vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin. Vilkasta osanottoa vaaleihin pidetään osana toimivaa demokratiaa.


Kokoomuksen Ben Zyskowicz muistuttaa, että Suomen oloissa puolueet joutuvat tekemään hyvin läheistä yhteistyötä. Meillä ei myöskään ole selkeää vaihtoehtoa tarjoavaa kaksipuoluejärjestelmää.
- Poliittiset vaihtoehdot uhkaavat äänestäjän silmissä hämärtyä.

Zyskowicz pitää kuitenkin yhteisymmärryksen tavoittelua parhaana päätöksentekotapana, vaikka se viekin politiikasta väriä.

Vihreiden Osmo Soininvaaran mielestä monet suurista puolueista ovat sisäisesti niin hajanaisia, etteivät ne pysty esittämään mielipidettä oikeastaan mistään asiasta. Tämä voi sekoittaa äänestäjiä.

Politiikassa tehdään suuria ratkaisuja, mutta se on ulkoiselta olemukseltaan muuttunut kovin kepeäksi. Soininvaaran näkemyksen mukaan politiikka alkaa muistuttaa enemmän missikisaa kuin valtakunnan linjasta päättämistä.

Oma linja esille

SDP:n Erkki Tuomiojan mielestä vaalikampanjan aikana on käyty myös arvokeskustelua. Aivan viime päivät ovat tuoneet keskusteluun säpinää.
- Se käsitys, että kaikki puolueet edustavat samaa, on varmaankin osoittautunut ihmisten silmissä vääräksi.

Monipuoluejärjestelmässä on Tuomiojan mukaan pakko sovittaa yhteen erilaisia näkemyksiä. Hallituksen toteuttamasta linjasta ovat vastuussa kaikki, mutta niiden tulee silti esittää omat tavoitteensa.

Tuomioja huomauttaa, että neljä vuotta sitten vaihtoehtoja oli taloudellisen tilanteen vuoksi vähän. Nyt liikkumatilaa on politiikassa enemmän.

Keskustan puheenjohtaja Esko Aho katsoo hallituksen harjoittaneen politiikkaa, joka on loukannut monia väestöryhmiä. Luottamuksen menettäminen on hänen mukaansa seurausta siitä, että monet ratkaisut ovat olleet epäoikeudenmukaisia.

Aho ei ota ainakaan keskustan kontolle sitä, etteivät puolueet ole tuoneet vaihtoehtoja esille. Suurin oppositiopuolue on tuonut niitä keskusteluun niin vahvasti, että esityksiä vastaan kampanjoidaan jopa puolueiden ulkopuoleltakin.

Niukkuus vie vaihtoehtoja

RKP:n Håkan Malm kuuluu niiden kansanedustajien joukkoon, jotka jättävät eduskunnan pitkän valtiopäiväuran jälkeen. Hän ehti toimia edustajana kuusi kautta, yhteensä 23,5 vuotta.

Malm sanoo viihtyneensä hyvin eduskunnassa, mihin on paljolti vaikuttanut hänen puolueensa kuuluminen hallitusten kestokalustoon. RKP:n lyhyestä oppositiokaudesta 70-luvun lopulla jäi huonot muistot. Se oli Malmin mukaan pienpuolueelle vaikeaa aikaa.

Politiikan veteraani pitää hänkin vaihtoehtojen vähyyttä seurauksena siitä, ettei päättäjillä ole ollut viime vuosina mitään erityistä jaettavaa. Niukkuuden edessä kaikkien puolueiden ilme on ollut paljolti samanlainen.

STT-MH
19.3.1999


POLITIIKKA -SIVULLE