Joka kymmenes suomalainen mies ostanut seksiäJoka kymmenes suomalainen mies on käyttänyt prostituoitujen palveluja, mikä on hieman vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Seksin ostajat eivät ole iloisia elämästä nautiskelijoita, vaan he voivat henkisesti huonommin kuin muut miehet ja käyttävät enemmän uni- ja psyykenlääkkeitä.


Yrittäjät, eläkeläiset ja työttömät ovat kokeilleet kaupallista seksiä useammin kuin muut miehet, Stakesissa tehdyn tutkimuksen alustavat tulokset kertovat. Suomalaisten kulutustottumuksia ja elämäntapaa kartoittava tutkimus kertoo vuoden 1995 tilanteesta.

Yrittäjät ja johtavassa asemassa olevat miehet ostavat prostituoitujen palveluja usein ulkomailla ja työntekijät Suomessa. Asiakkaat eivät ole erityisen varakasta väkeä, sillä heistä puolet ansaitsee vuodessa alle 80 000 markkaa.

- Ostajien joukossa on miehiä kaikista eri sosioekonomisista ryhmistä, tutkija Johanna Lammi-Taskula Stakesista sanoo.

Suuri osa prostituoitujen palveluja joskus käyttäneistä miehistä on eronneita tai yksin eläviä. Naimisissa tai avoliitossa heistä on puolet. Tutkimuksen kyselyaineistosta ei selviä, ovatko he ostaneet seksiä jo ennen avio- tai avoliiton alkua vai niiden aikana.

Seksin ostajat asuvat useimmiten suurissa kaupungeissa tai pääkaupunkiseudulla eli siellä missä myös prostituoidut asuvat.

Ostajat voivat huonosti

Maksullista seksiä käyttävät miehet eivät pidä perhettä, rakkautta ja korkeaa elintasoa niin tärkeänä kuin muut miehet.

Prostituoitujen palvelujen käyttäjille seksi ei merkitse juurikaan enemmän kuin muille miehille, mikä viittaa siihen, että prostituutiosta haetaan jotakin muuta.

Seksistä maksavat miehet eivät voi hyvin, sillä he kärsivät muita miehiä enemmän pahoinvoinnista, alakuloisuudesta ja käsien vapinasta.
- Miehet saattavat etsiä prostituutiosta helpotusta psyykkiseen pahoinvointiin, toisaalta asiakkuus voi lisätä ahdistusta, tutkija Lammi-Taskula arvioi.

Prostituoitujen palvelujen käyttäjät juovat muita useammin humalahakuisesti ja käyttävät enemmän rauhoittavia lääkkeitä, unilääkkeitä ja huumeita.
- Kaupallisen seksin käyttäjät tarvitsevat muita useammin alkoholia päästäkseen tunnelmaan, Lammi-Taskula toteaa.

Ruotsalaistutkimuksen mukaan seksistä sairaalloisesti riippuvaiset miehet etsivät kaupallisesta seksistä jotakin sellaista, mitä eivät siitä kuitenkaan saa. Myöhemmin heille tulee krapulantyyppisiä oireita. Seksiaddiktien taustoista on löytynyt lapsena koettu rakkauden puute. He eivät ole esimerkiksi saaneet riittävää hoivaa, koska heidän hoitajansa on ollut masentunut.

Prostituutio elää Etelä- ja Itä-Suomessa

Suomalaisia prostituoituja arvellaan olevan Suomessa yli tuhat. Prostituution ehkäisyprojektin suunnittelijan Marjut Jyrkisen mukaan rajojen avautuminen on nostanut ulkomaalaisten prostituoitujen määrää selvästi. Syynä on muun muassa kuilu elintasoeroissa ja suuret yhteiskunnalliset murrokset.

- Prostituoidut, välittäjät ja asiakkaat liikkuvat paikkakunnalta toiselle ja maan rajojen yli. Myös suomalaisten päivämatkailu maan rajojen ulkopuolelle on lisännyt kaupallisen seksin käyttöä, Jyrkinen sanoo.

Ulkomaisesta prostituutiosta tiedetään Jyrkisen mukaan Suomessa niukasti. Tietoa haluttaisiin varsinkin siitä, miten toiminta on organisoitu.

Suomalaiset miehet käyttävät prostituoitujen palveluja kansainvälisesti verrattuna vähän.
- Tasa-arvoinen ja ihmisoikeuksia kunnioittava yhteiskuntamalli ja seksuaalipolitiikka näyttävät vaikuttavan siihen, ettei seksiä tarvitse ostaa, Jyrkinen pohtii.

Kaupallista seksiä käyttävien miesten määrä vaihtelee kulttuureittain muutamasta prosentista lähes 80 prosenttiin. Suomalaisista naisista seksiä on ostanut vain puoli prosenttia.

Suosiossa videot ja lehdet

Suomalaisten miesten suosituimmat seksituotteet ovat pornografiset ja eroottiset lehdet ja videot, joihin on tutustunut puolet miehistä. Näiden käyttäjistä suurin osa on yli 60-vuotiaita. Seksilehtiä ja videoita hankkivat ostavat muita useammin myös prostituoitujen palveluja. Yläosattomia tarjoilijoita on käynyt tuijottelemassa joka seitsemäs mies.

Tyypillinen kaupallisen seksin tuotteiden kuluttaja on 35-vuotias, yksin elävä mies, joka asuu pääkaupunkiseudulla ja jolla on melko vähän koulutusta.

Vuonna 1995 lähetettiin 5 000 kyselylomaketta postitse 18-75-vuotiaille ihmisille eri puolille Suomea. Lomakkeita palautettiin 2 622. Miehiä oli vastaajista hieman vähemmän kuin naisia. Kyseessä oli kulutustottumuksia ja elämäntapaa mittaava tutkimus, jonka kysymyksistä pieni osa käsitteli prostituutiota ja kaupallisten seksituotteiden käyttöä.

STT-IA
6.3.1998


AJASSA -SIVULLE