Hajautettu järjestelmä aiheuttaa viivästyksiä ja lisää kustannuksia

Osakekauppaa vaaditaan remonttiinSijoittajat ja välittäjät vaativat osakekauppaan kunnon remonttia. Markkinoilla toimijoita rasittavat osakekaupan viivästykset ja hajanaisesta järjestelmästä aiheutuvat kustannukset. Kauppojen selvitysajat ovat meillä huomattavasti muita maita pidemmät.


Nykyinen arvo-osuusjärjestelmä koostuu neljän pankkiryhmän ja pankkiiriliikkeiden sekä Suomen Arvo-osuuskeskuksen (APK) yhteensä kuudesta erillisestä arvo-osuusrekisteristä. Hajautettuun järjestelmään päädyttiin runsas vuosi sitten sitkeiden neuvottelujen jälkeen.

Hajautetun järjestelmän epäkohdat ovat hyvin tiedossa, ja suunnitelmien mukaan rekisterit keskitetään yhteen vuonna 1999. Osakevaihdon voimakkaan kasvun ja Helsingin pörssin kilpailukyvyn säilyttämisen vuoksi aikataulua on kuitenkin vaadittu nopeammaksi.

Merkittävimmin sijoittajan kustannuksia lisäävät osakekaupan ketjussa juuri rekisterien välisistä siirroista koituvat kulut. Tämä rasittaa etenkin piensijoittajan osakekauppoja ja nostaa samalla kynnystä osakesäästämiseen.

Johtaja Juha Kaiponen Helsingin pörssistä sanoo, että Ruotsissa osakkeiden kaupankäyntimaksut, puhdas selvitystoiminta ja välittäjien palkkiot ovat lähes samansuuruiset kuin meillä. Sen sijaan arvo-osuusrekistereissä tapahtuvat toiminnot ovat siellä huomattavasti halvempia ja pudottavat osakekaupan kokonaiskustannukset alemmiksi.

Selvitysprosentti vain 88

Osakekaupan riesaksi on meillä noussut myös kauppojen selvitysaikojen venyminen selvästi muita maita pitemmiksi. Tällä haavaa vain 88 prosenttia Helsingin pörssissä tehdyistä kaupoista pystytään selvittämään vaadittujen kolme pankkipäivän sisällä. Useimmissa maissa vastaava prosentti on yli 90.

Etenkin ulkomaisten sijoittajien kauppojen selvitysaika on meillä venynyt. Määräajassa selvitettyjen kansainvälisten kauppojen luku jäi viime vuoden viimeisellä neljänneksellä peräti 73 prosenttiin.

Tukholmassa kansainvälisten kauppojen selvitysprosentti oli 81, Kööpenhaminassa 91, Lontoossa 88,5, New Yorkissa 90,5 ja Tokiossa 94.

Suomen arvopaperikeskuksen toimitusjohtaja Tarmo Ruosteenoja myöntää Suomen lukujen olevan todella huonoja, mutta hän uskoo prosenttiluvun paranevan kymmenellä seuraavan kahden vuoden aikana. Jo tiedossa olevien uudistusten hän arvioi nostavan selvitysprosentin 95:een.

Apua osakelainauksesta ja laaritileistä

Kuluvan kevään aikana apua osakekaupan ja -selvityksen sujumiseen saadaan osakkeiden lainausjärjestelystä ja niin sanotuista laaritileistä.

Osakelainauksen tekee mahdolliseksi tulossa oleva varainsiirtolain muutos, joka sallii APK:ssa tapahtuville osakelainauksille verottomuuden. Välittäjien käyttöön tulevilla laaritileillä puolestaan osakkeista poistuvat "korvamerkinnät" eli välittäjä voi korvata muilla osakkeilla mahdollisia toimituspuutteita.

Laaritilin käytön esteenä on tähän saakka ollut rahoitustarkastus, joka on pelännyt järjestelmän johtavan välittäjien asiakasvarojen sotkeutumiseen. Ruosteenojan mukaan nyt kuitenkin näyttää siltä, että laaritili voidaan ottaa käyttöön tietyin tarkasti määritellyin toimintaperiaattein.

Pörssi ja APK yhteen?

Osakemarkkinoiden remonttia on äänekkäimmin vaatinut pankkiiriliike Evlin toimitusjohtaja Henrik Andersin. Hän on listannut markkinoiden epäkohtia ja lähettänyt listan muutosesityksistä APK:lle.

Andersinin listalla esitettiin muun muassa osakkeiden lainausjärjestelmää ja laaritilien käyttöä. Andersinin listaamat asiat on Ruosteenojan mukaan käsitelty APK:n hallituksessa ja pääosa listan asioista toteutuu verraten nopealla aikataululla.

Andersin pitää myös joustavuuden ja kustannusten kannalta välttämättömänä pörssin ja APK:n toimien jonkinasteista keskittämistä. Ratkaisuna voisi esimerkiksi olla toimintojen keskittäminen saman omistusyhteisön alle.

Ruosteenoja ei näe pörssin ja APK:n fuusion tuovan mitään toiminnallista hyötyä, mutta suhtautuu tiiviimpään yhteistyöhön, esimerkiksi yhteisessä holdingyhtiössä, myönteisesti. Ruosteenojan mukaan maailmalla ei ole toteutettu yhtään tällaista fuusioratkaisua. Sen sijaan saman holdingyhtiön alla nämä toiminnot ovat Hollannissa ja Saksassa.

Rekisterien keskittämiseen tähtäävä suunnittelutyö on hänen mukaansa jo käynnissä. Hän näkee kuitenkin realistisena, että yhteen keskitettyyn järjestelmään mennään vasta ensi vuoden puolella. Aikataulua hidastaa EMU-prosessiin liittyvien muutosten toteuttaminen.

Ruotsissa halvempaa

Osakkeiden kulku sijoittajalta toiselle on monivaiheinen tapahtuma, joka pörssikurssin lisäksi sisältää useita muita maksuja. Yleensä nämä kulut sisältyvät välittäjän perimään palkkioon, mutta esimerkiksi arvo-osuusrekisterin siirroista veloitetaan tavallisesti erillinen palkkio.

Juuri nämä rekisterien siirrot saattavat nostaa vaatimattomankin osakekaupan kustannukset kohtuuttoman korkeiksi. Kaiposen mukaan siirtokustannukset Suomessa ovat välittäjästä riippuen 40-300 markkaa.

Erillinen siirtokustannus syntyy, jos asiakas tekee kaupan jonkun muun kuin hänen osakkeitaan säilyttävän välittäjän kautta. Myös APK perii osakkeiden siirroista kaupallisiin rekistereihin 150 markkaa.

Ruotsissa vastaavan palvelun saa 40-150 kruunulla, mutta pääosin siirtokustannus on 90 kruunua eli 62 markkaa. Ruotsin 90 kruunun palkkio sisältää myös 0,65 kruunun välityspalkkion ja 9 kruunun selvityspalkkion.

Myös meillä välittäjän palkkio sisältää pörssin osakekaupasta perimän maksun ja APK:n selvityspalkkion. Pankeilla ja useimmilla muillakin välittäjillä osakekaupan välityspalkkio on yksi prosentti kaupan arvosta, johon vielä usein lisätään erillinen toimitusmaksu. Pankeilla toimitusmaksut ovat 50 markkaa.

Minimimaksut 100-200 markkaa

Useilla välittäjillä on kuitenkin minimimaksu, joka nostaa etenkin pienten osake-erien osto- ja myyntikustannuksia. Pankeilla minimimaksut ovat 150-200 markkaa, mutta useimmilla pankkiiriliikkeillä minimimaksu on 100 markkaa.

Esimerkiksi Postipankki perii minimipalkkiona 200 markkaa. Pankin välityksellä ostetulle tuhannen markan arvoiselle osakenipulle kertyy siten välityskustannuksia viidennes koko kaupan arvosta.

Kymmenentuhannen markan osakekaupasta välityspalkkio nousee kahteen prosenttiin. Lisäkustannuksia osakesäästäjälle kertyy myös kaupallisten arvo-osuusrekisterien perimistä säilytyspalkkioista. Pankeilla vuotuiset säilytysmaksut vaihtelevat 40-110 markkaan yhtä arvo-osuuslajia kohden. Pankkiiriliikkeillä säilytyspalkkiot ovat yleensä tietty prosentti salkun arvosta. APK:ssa säilytyksen avaaminen ja itse säilytys on ilmaista.

Internet-kauppa kasvaa

Markkinoiden edullisimmat välityspalkkiot Suomessa löytyvät pienimmiltä pankkiiriliikkeiltä ja Internetin kautta operoivilta välittäjiltä. Kaikkien pörssivälittäjien palkkiot ovat kuitenkin asiakaskohtaisia, ja palkkioiden suuruus riippuu kauppojen arvosta. Pienten osake-erien kauppa on minimipalkkioiden vuoksi aina kallista.

Internetin kautta tapahtuvilla osakemarkkinoilla aloittaa huhtikuussa välityksen eQ Pankkiiriliike. Tämän välittäjän kautta yhteys on suoraan ja ilman välikäsiä pörssin kaupankäyntijärjestelmään, ja hintojen kohdatessa kauppa toteutuu välittömästi. Näitä välittäjiä on Yhdysvalloissa jo satoja ja Ruotsissakin kymmenkunta.

Palkkiona eQ perii 0,25 prosenttia kaupan arvosta lisättynä 50 markan kiinteällä maksulla.

Palkkioprosentti alenee 0,15 prosenttiin, jos asiakkaan palkkiot nousevat vuoden aikana yli 10 000 markan.

Internetin kautta osakekauppaa tarjoaa myös FSB Pankkiiriliike. Sen välityspalkkio on 0,5 prosenttia kaupan arvosta, mutta kuitenkin vähintään 100 markkaa tai vaihtoehtoisesti 0,3 prosenttia lisättynä 200 markalla. Pankkivälittäjistä Internet-kaupassa ovat mukana Merita ja Okopankki. Pankit velottavat Internetin kautta tapahtuvista kaupoista 0,8 prosenttia tai vähintään 100 markkaa.

STT-IA
27.3.1998


TALOUS -SIVULLE