Ahtisaari: EU ratkoo globaaleja ongelmiaPresidentti Martti Ahtisaari pitää Euroopan unionia välineenä, joka on välttämätön pyrittäessä vaikuttamaan maailmanlaajuisiin uhkatekijöihin.


Vain tiivistyvän EU-yhteistyön kautta jäsenmaat voivat Martti Ahtisaaren mukaan torjua niitä taloudellisia ja turvallisuuspoliittisia uhkia, joita globalisoituva maailma väistämättä kaikille tuo.

Ahtisaari esiintyi sunnuntaina Berliinissä arvostetun Berliner Rede -puheenvuoron pitäjänä. Tänä vuonna toista kertaa järjestetyn puhefoorumin edellisenä puhujana esiintyi Saksan liittopresidentti Roman Herzog.

Ahtisaari muistutti, että vaikka kylmä sota on ohi, uutta turvallisuusjärjestystä ei ole saatu valmiiksi. Kehityksessä on siten meneillään on kriittinen vaihe.

Euroopan rooli tässä tilanteessa on Ahtisaaren mielestä tarjota omaperäisempiä taloudellisia ja yhteiskunnallisia ratkaisumalleja.

Vaarana on Euroopan kääntyminen sisäänpäin

Ahtisaaren mukaan Euroopalla on globalisaation seurauksena myös uusi uhka: kääntyä sisäänpäin pohtimaan vain eurooppalaisia turvallisuusongelmia.

EU-maiden yhteistyötä hidastaa Ahtisaaren mielestä se, että meiltä puuttuu riittävä käsitys yhteisistä eurooppalaista turvallisuuseduista. Tahdon puute ilmenee Ahtisaaren mukaan epäilyissä, että kansallista suvereniteettia menetetään yhteisen EU-politiikan alttarille.

- Mutta voimmeko menettää suvereniteettia, jos vain näin Eurooppa saa kantansa kuuluville asioissa, joista muutoin päättäisivät jotkut muut? Tämä ei saisi olla vain pienen maan näkökulma, Ahtisaari korosti.

Hän muistutti, että Euroopan unionin kautta pienet valtiot pystyvät vaikuttamaan päätöksentekoon tasavertaisesti. Vaihtoehtona liittymiselle olisi ollut jättäytyminen uudistuvan Euroopan rakentamisen sivustakatsojiksi.

Suomen EU:n puheenjohtajana otettava vastuu valuuttaneuvotteluista

Esimerkkinä Euroopalle tärkeistä globaaleista haasteista Ahtisaari nosti esille EU:n käynnistämät keskustelut uuden transatlanttisen markkinapaikan aikaansaamisesta Yhdysvaltojen kanssa.

Ahtisaaren mukaan euroalueen syntymisen jälkeen on tärkeää, että Euroopan unioni käy valuuttadialogia muiden suurten valuutta-alueiden kuten Yhdysvaltojen ja Japanin kanssa. Jatkossa on myös selkiinnytettävä, miten EU:n edustaminen euroaluetta koskevissa kysymyksissä järjestetään.

- Jokaisen EU:n puheenjohtajamaan, Suomi mukaan lukien, on velvollisuus ottaa vastuuta euroaluetta koskevista neuvotteluista. Onkin selvitettävä, miten valuuttapoliittinen yhteistyö parhaiten järjestetään.

Itämeren kauppa tuo alueelle vakautta

Ahtisaari toi esille myös Suomen ajaman pohjoisen ulottuvuuden politiikan, joka hänen mukaansa merkitsee tiivistyvää Eurooppa-ulottuvuutta Venäjälle. Ahtisaari nosti esille erityisesti kasvavan taloudellisen yhteistyön ja mm. Euroopan riippuvuuden Venäjältä saatavasta kaasuenergiasta.

- Missään ei taloudellinen keskinäisriippuvuus ole yhtä merkityksellinen turvallisuuden vahvistumiselle Euroopassa kuin Itämeren alueella, Ahtisaari sanoi.

Presidentti muistutti, että Viron ja Latvian siirtyminen EU-jäsenyyteen on tae myös venäjänkielisen väestön tulevaisuudelle.

STT-IA
27.4.1998


POLITIIKKA -SIVULLE