"Perusvoiman riittävyys turvataan parhaiten ydinvoiman lisärakentamisella"

Niinistö suomi Natura-ohjelmaaKokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Sauli Niinistö kritisoi kovin sanoin Natura 2000 -ohjelmaa kokoomuksen puoluevaltuuston kokouksessa lauantaina. Osansa saivat niin suojeluohjelman valmistelijat kuin sen rahoituksesta haaveilevatkin.


Niinistön mukaan Naturan avulla halutaan luonnonsuojelun nimissä estää Suomea käyttämästä merkittävää osaa kansallisuusvarallisuudestamme.
- Älkäämme tehkö sitoumuksia, joiden rahoittaminen jää jälkeenelävien vastuulle. Niitä on kontollamme jo ennestäänkin aivan tarpeeksi.

- Suomi näyttää olevan mukana hankkeessa, jossa suojelemme lopulta kaikki luonnonvaramme ikään kuin emme kivikaudesta saakka olisi eläneet luonnonvarojamme vaalien.

- Ensinnäkin voidaan kysyä, miksi Suomen ehdotus käsittää vesialueineen jopa 15 prosenttia noin 1600 kohdetta vaikka muut maat ovat esittämässä Natura alueiksi keskimäärin vain noin viisi prosenttia omasta pinta alastaan.

- On myös muistettava, että kaavaillun 15 prosentin päälle tulevat vielä osaksi muut luonnonsuojeluohjelmat, seutukaavojen suojeluvaraukset sekä metsänkäsittelyrajoitusten alaiset alueet.

Tupajumit ja torakat viihtyvät Naturassa - ihminen ei?

- Puu on keskeisin luonnonvaramme ja jos jotkut, niin suomalaiset osaavat hoitaa metsiään hyvin. Olemme jo suojelleet suuren osan puuvarannostamme ja sen lisäksi pian puoli Lappia niin, että eihän pohjoisimmassa Suomessa voi pian elää kuin turismilla.

- Onko nyt viimeinenkin puu jätettävä pystyyn mätänemään niin, että kaikki metsämme rämettyvät läpipääsemättömiksi ryteiköiksi, joita kauniisti kutsutaan luonnontilaisiksi aarniometsiksi. Ja kaikki tämä vain sen takia, että jokainen tupajumi ja torakka saisi viettää monimuotoista ja onnellista elämää, rökitti Niinistö.

Uusia laskuja, vaikka vanhatkin ovat maksamatta

EU:n komissio vahvistaa Natura 2000 verkoston ensi vuoden kuluessa. Kansallisesti toimenpiteet tulee toteuttaa vuoteen 2004 mennessä.
- Voidaan kysyä, palveleeko kansallista etuamme se, että annamme käytännössä EU:n päätäntävaltaan näin paljon maa alastamme.

- Emmekö osaa päättää itse siitä, miten luontoamme käytämme?

- Ympäristöministeriön valitsemien kohteiden runsaus ja aiemmin sovittu talouskehys eivät ole linjassa keskenään. Hallitus on sitoutunut lunastamaan yli kolmella miljardilla markalla aiemmilla vuosikymmenillä tehdyistä suojelupäätöksistä tosiasiallisesti syntyneitä laskuja. Nyt oltaisiin taas jo tekemässä uutta laskua, vaikka vanhatkin vekselit ovat vielä lunastamatta.

- Siihen vekseliin minä en nimeäni pane, jyrisi valtiovarainministeri Niinistö.

Niinistö avasi ”atomisodan”

Hallitus on pitkään valmistellut pitkän aikavälin energiastrategiaa. Erityinen ministerityöryhmä on valmistellut ministeri Kalliomäen johdolla energialinjauksia lähtökohdasta, että strategiassa otettaisiin erityisesti huomioon ympäristö , talous ja työllisyyspoliittiset tekijät sekä huoltovarmuus.

- Kokoomus tukee hallituksen energiapoliittisia tavoitteita. Lähtökohtamme on, että osa niistä jopa toteutetaan.

Niinistö muistutti, että perusteollisuutemme on energiavaltaista. Energian saatavuus ja hinta ovat esimerkiksi metsäteollisuudelle keskeinen kilpailutekijä.

- Eduskunnan voimassa oleva kanta ydinvoimaan on kielteinen. Tämän vuoksi hallitusneuvotteluissa kokoomus sopi, että hallitus ei ole itse aktiivinen tässä asiassa.

- Energiapoliittinen selonteko annetulla rajoitteella on hyvä. Ongelma on se rajoitus, että sieltä puuttuu ydin, niin silloin sieltä puuttuu kaikki. Kun rajoite on eduskunnasta lähtöisin, eduskunnalla on myös oikeus se purkaa.

- Emme saa sulkea itseltämme mahdollisuutta turvautua ydinvoiman lisärakentamiseen ja ajautua liian riippuvaiseksi tuontienergiasta vain sen vuoksi, että joidenkin mielestä on viisaampaa ostaa rajantakaisilla ydinvoimaloilla tuotettua sähköä omilla turvallisilla voimaloillamme tuotetun sähkön sijasta.

- Perusvoiman riittävyys turvataan parhaiten ydinvoiman lisärakentamisella.

- Etenkin kivihiilen mutta myös maakaasun käytön lisääminen on taloudellisten ongelmien lisäksi haitallista ympäristön kannalta. Niiden käytön seurauksena syntyy hiilidioksidipäästöjä.

Kokoomus ei osallistu hännänheilutuskampanjaan

Eduskunnan välikysymyskeskustelussa pääministeri Lipponen kovisteli keskustaa siitä, että juuri se jakaa kansan kahtia pelottelupolitiikallaan.

- Minunkin korviini on kantautunut, että keskusta kylvää tupailloissaan haja asutusalueiden väestöön kuolemanpelkoa.

- Hallitus muka autioittaa maaseudun ja tuhoaa kaikki elämisen edellytykset taajamien ulkopuolella, sanoi Niinistö.

- Olemme viime aikoina saaneet kuulla puheita keskustan punamultahaikailuista. Ne eivät meitä hetkauta. Itsepähän ovat vaihtoehdoistaan valinneet.

- Kokoomuksella ei ole mitään tarvetta osallistua keskustan aloittamaan hännänheilutuskampanjaan demareiden miellyttämiseksi. Kokoomus toimii niin kuin oikeana pitää.

- Jos se ei muille kelpaa, sitten päästään oppositioon, sanoi Niinistö.

IA
17.5.1997


POLITIIKKA -SIVULLE